SOCIAL TASK

Infrastructuur

De markt van infrastructuur voor TASK is net zo breed als de gebruikelijke algemene beschrijving van deze markt. Onder infrastructuur wordt het totaal van onroerende voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering, wegennet etcetera bedoeld. Veelal is de overheid verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur.

Droge infrastructuur

TASK richt haar dienstverlening in de droge infrastructuur op wegen inclusief bruggen, tunnels en viaducten op de projecten in de railsector. Voorbeelden hiervan zijn A73, N201, SAA maar ook de Betuweroute, HSL en de Noord/Zuidlijn.

Natte infrastructuur

In de waterbouw spreekt men wel van de natte infrastructuur. Hier houdt TASK zich bezig met de problematiek van de Waterschappen, coördineren we projecten in het kader van Ruimte voor de Rivieren en richten we ons op projecten die te maken hebben met de aanvoer, afvoer en berging van water alsmede de verdediging tegen water.

heeft u een vraag?
Overige marktgebieden

Facebook

Top