Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Energie

Samen met Palladio, Balance en Primaned Projectadvies vormen wij EIFFEL Projects. Een sterk collectief in projectmanagement en integrale projectbeheersing dat zich hard maakt voor een duurzame leefomgeving. De energietransitie is in volle gang. Zowel in het Nederlandse Energieakkoord, als in het wereldwijde Klimaatverdrag, zijn afspraken gemaakt dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt. Aan de opdrachtgeverszijde van energieprojecten dragen wij bij aan deze complexe opgave.

Voorbeelden van energieprojecten zijn ontwikkeling en beheer van windmolenparken, biomassacentrales, aanleg van warmtepompen, het aardgasvrij maken van woningen, etcetera.

Energieakkoord

Het Energieakkoord is een Nederlandse overeenkomst tussen de overheid en meer dan 40 organisaties, waarin afspraken zijn gemaakt over de productie van duurzame energie, energiebesparing en het nemen van maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden. Het uiteindelijke doel van deze afspraken is het zorgen voor een betaalbare en vooral schone energievoorziening in Nederland. Daarnaast kan duurzame energie ook goed zijn voor de werkgelegenheid in Nederland. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020;
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.
Top