Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Energie

TASK maakt zich hard voor een duurzame leefomgeving. Ons energieverbruik en onze energieopwekking spelen een essentiële rol in de verduurzaming van Nederland. De energietransitie is in volle gang. Zowel in het Nederlandse Energieakkoord, als in het wereldwijde Klimaatverdrag, zijn afspraken gemaakt dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt. Aan de opdrachtgeverszijde van energieprojecten dragen de teams van TASK kennis bij aan deze complexe en noodzakelijke opgave.

Voorbeelden van energieprojecten zijn ontwikkeling en beheer van windmolenparken, biomassacentrales, aanleg van warmtepompen, het aardgasvrij maken van woningen, etcetera.

Energieakkoord

Het Energieakkoord is een Nederlandse overeenkomst tussen de overheid en meer dan 40 organisaties, waarin afspraken zijn gemaakt over de productie van duurzame energie, energiebesparing en het nemen van maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden. Het uiteindelijke doel van deze afspraken is het zorgen voor een betaalbare en vooral schone energievoorziening in Nederland. Daarnaast kan duurzame energie ook goed zijn voor de werkgelegenheid in Nederland. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020;
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.
heeft u een vraag?
Overige marktgebieden

Facebook

Top