Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Cover

MARKTGEBIEDEN

De TASK managers en professionals bieden oplossingen in verschillende markten. Door de jaren veranderen de accenten in markten en ontstaat er ook nieuwe vraag naar oplossingen. Hieronder treft u de belangrijkste markten aan waarin TASK opereert.

Mobiliteit

Bij TASK streven we naar een betere bereikbaarheid in Nederland. Wij werken voor publieke opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur en voorzieningen van het openbaar vervoer.

Ruimte
TASK richt zich met haar marktgebied Ruimte met name op de gemeenten met focus op gebiedsgerichte, binnenstedelijke (her)ontwikkeling.
Water
In de waterbouw spreekt men wel van de natte infrastructuur. Hier houdt TASK zich bezig met de problematiek van o.a. waterschappen en coördineren we projecten die te maken hebben met de aanvoer, afvoer en berging van water alsmede de verdediging tegen water.
Energie
De energietransitie is in volle gang. In Nederland en in Europa zijn er afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Aan de opdrachtgeverszijde van energieprojecten dragen de teams van TASK kennis bij aan deze complexe en noodzakelijke opgave.
Top