SOCIAL TASK

Cover

MARKTGEBIEDEN

De TASK managers en professionals bieden oplossingen in verschillende markten. Door de jaren veranderen de accenten in markten en ontstaat er ook nieuwe vraag naar oplossingen. Hieronder treft u de belangrijkste markten aan waarin TASK opereert.

Infrastructuur

De markt van Infrastructuur van TASK is breed. Veelal is de overheid verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur en dus opdrachtgever voor TASK.

Ruimte
TASK richt zich met haar marktgebied Ruimte met name op de gemeenten met focus op gebiedsgerichte, binnenstedelijke (her)ontwikkeling.
Vastgoed
TASK is in de Vastgoedmarkt met name actief op het managen van de processen van het beheer en (her)ontwikkelen van vastgoedobjecten.
Werken bij TASK
Bij TASK willen wij ons team blijvend aanvullen met nieuwe projectconsultants.
Top