SOCIAL TASK

Projectbeheersing

Het beheersen van de kosten van een project is meer dan het volgen en verantwoorden van iedere euro die uitgegeven wordt. Projectbeheersing is het vinden van een balans tussen planning, kosten, scope en kwaliteit. Het is het tijdig herkennen van trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan kunnen overzien. Het is het beperken van risico’s en het benutten van kansen.

Focus op de markt

Het team projectbeheersing richt zich op projecten in de markten mobiliteit, ruimte, water en energie. De focus ligt op het beheersen van de processen binnen de projecten. De rollen waar TASK zich op richt en die daar bij horen zijn de Manager Projectbeheersing, Risicomanager, Adviseur Kwaliteit en Financieel Beheer.

Aanpak en samenstelling

De kern van dit team ligt op (senior) professional niveau, met ruime ervaring in de omschreven aandachtsgebieden. De nadruk bij dit team ligt op de proceservaring binnen het werkveld projectbeheersing. Echter, projectbeheersing doorkruist alle andere processen binnen projecten. Kennis van de andere werkvelden binnen de projecten is daarom van belang. Onze consultants zijn breder georiënteerd en hebben naast de benodigde projectbeheersing ook kennis van contractbeheersing en zijn organisatie- en omgevingssensitief.


Toonaangevende opdrachtgevers

De projecten voor dit team zijn veelal grotere infrastructurele projecten. Een aantal toonaangevende opdrachtgevers zijn; Rijkswaterstaat, ProRail, Waterschappen en diverse Provincies.

Typisch TASK

Projectbeheersing is de rode draad met inzet op projectmatige basis. Daarnaast zijn wij ook in staat om onze kennis in te zetten voor het leveren van producten. Te denken valt aan het leveren van risicodossiers, planningen en interne audits (IKB). Het team bestaat uit TASK’ers maar ook uit kennispartners (zelfstandigen) met wie we veelal een langdurige samenwerking hebben.

Budget Support & Control

TASK merkt dat de focus van projecten teveel ligt op verantwoording en te weinig op de financiële sturing. Er ontstaan verrassende overschrijdingen in tijd en geld, vaak veroorzaakt door onvolledige en niet-actuele stuurinformatie. Een betere financiële administratie alleen is niet een oplossing. Een unieke aanpak met de juiste mensen, methode en tools is vereist.

 LEES MEER

Heeft u een vraag?
Top