Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Projectbeheersing

Grote multidisciplinaire projecten kunnen zeer complex van aard zijn met alle risico’s vandien. Het is geen uitzondering dat projecten uitlopen qua tijd en geld. Projectbeheersing is er op gericht om de risico’s van projecten te beheersen met de juiste maatregelen. Ook faciliteert en bevordert het kennisdeling binnen projectteams. Projectbeheersing verbindt!

Wie zijn wij?

Samen met Palladio, Balance en Primaned Projectadvies vormen wij EIFFEL Projects. Een sterk collectief in integrale projectbeheersing. Samen richten we ons op het inzetten van projectbeheersing bij complexe projecten en programma’s van diverse publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven (o.a. TenneT). Op initiatief volle- en stimulerende wijze geven we samen invulling aan verschillende rollen in het professionaliseren en implementeren van projectbeheersing binnen projecten en organisaties. De rollen, producten en kwaliteiten van het team projectbeheersing liggen binnen financieel management, planningsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en capaciteitsmanagement. Ons team bevat zowel managers projectbeheersing als adviseurs projectbeheersing.

Transparantie in de wijze waarop we projecten beheersen, vinden wij belangrijk. Dit realiseren we door het organiseren van beheerssystemen, het verzamelen, analyseren en leveren van managementinformatie en het uitvoeren van acties om de projectvoortgang te optimaliseren. Onze consultants ondersteunen IPM-projectmanagers op alle beheersaspecten binnen projecten. Uiteraard kunnen we ook een bijdrage leveren van specifieke kennis aan de te kiezen strategie en/of tactiek binnen projecten en uw organisatie. Hierbij kunnen wij voorzien in een frisse project start-up binnen alle fasen van het project.

Wij willen de sparringpartner zijn van de opdrachtgever, integraal samenwerken en bouwen aan een goede en duurzame werkrelatie!

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze consultants kunnen ingezet worden op projectbasis en/of op basis van productcontracten.

No nonsens mentaliteit
Wij gaan gewoon aan de slag in uw organisatie! U kunt erop vertrouwen dat we door kennis en ervaring ons het project snel eigen maken en een betekenisvolle rol in uw project en organisatie kunnen zijn. Onze taak is om integrale projectdoelstellingen op een succesvolle wijze te beheersen van projectdefinitie tot en met de nazorgfase.

Samenwerken
Onze consultants zijn gewend om in Integraal Projectmanagement teams (IPM-teams) te werken en kennen het belang van samenwerking binnen zo’n team om de projectdoelstellingen te bereiken. In hun werk faciliteren ze deze samenwerking door op te treden als verbindende factor en als sleutelfunctionaris tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onze consultants hebben vaak ook ervaring in een breed scala aan activiteiten en andere rollen binnen het domein projectbeheersing: financiën, planning, en/of risico’s. Hierdoor overzien zij snel samenhang tussen onderlinge relaties en activiteiten, belangen en knelpunten. Ook kunnen ze voortvarend van start om het project ‘beheerst-en-planmatig’ in samenwerking met de andere IPM rolhouders te organiseren.

'Integraliteit'
De projectbeheerser is in het (IPM-)team verantwoordelijk voor verschillende beheersdisciplines binnen het project, waarbij onderlinge activiteiten en samenhang en afstemming tussen verschillende manangementdisciplines (PM, CM, OM en TM) integraal en transparant beheerst worden. Onze projectbeheersers bewaken de projectscope, kaders en richtlijnen, maar hun kracht is ook dat ze buiten de kaders durven te kijken in het belang van het project en de organisatie. We wikken-en-we-wegen en komen integraal tot een gezamenlijk besluit.

Kennisfitheid
Ons team, onze consultants, werken in projecten en programma’s. Binnen TASK wisselen de teamleden onderling, en tussen de andere IPM teams (PM, CM, OM, TM), intensief kennis uit. Dat doen we onder andere door periodiek team- en themabijeenkomsten te organiseren, verder nemen wij ook deel aan initiatieven bij onze klanten en volgen de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet.


Top