SOCIAL TASK

Contractmanagement

Focus op de markt

Ons team Contractmanagement richt zich met name op complexe, innovatieve en omvangrijke projecten in de Grond-Weg- en Waterbouw. Denk hierbij aan projecten die volgens een geïntegreerde contractvorm (D&C-, E&C- of Prestatiecontracten) zijn vormgegeven.

Aanpak en samenstelling

Onze projectconsultants zijn voornamelijk actief aan de opdrachtgeverszijde in de realisatiefase en/of de beheer- en onderhoudsfase van projecten. De aandachtsgebieden zijn het inkoopproces, de contractvoorbereiding en de contractbeheersing. De nadruk ligt hierbij op de methode van Systeemgerichte ContractBeheersing. Het team bevat zowel Contractmanagers, Inkoop- en Contractadviseurs als Toetscoördinatoren. Het team opereert op senior professional niveau waardoor het team een eigen visie heeft op het hedendaagse contractmanagement. De ontwikkelingen in de markt en op het vakgebied worden daarbij nauwlettend in de gaten gehouden. De teamsamenstelling is zo gekozen dat TASK zowel professionals individueel kan inzetten als invulling geven aan een productuitvraag.

Systeemgerichte Contract Beheersing

Veel opdrachtgevers van grote werken zoals die van Rijkswaterstaat werken sinds een aantal jaar bij geïntegreerde contracten met de toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Het idee hierachter is dat tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase zo gericht mogelijk gestuurd kan worden op borging van de kwaliteit bij de opdrachtnemers, de zogeheten externe kwaliteitsborging.

 LEES MEER
Heeft u een vraag?
Top