Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Contractmanagement

Wie zijn wij?

Samen met Palladio, Balance en Primaned Projectadvies vormen wij EIFFEL Projects. Een sterk collectief in projectmanagement en contractmanagement. Ons team contractmanagement bestaat uit vaste medewerkers en een netwerk van partners en zzp’ers met uiteenlopende ervaring en opleidingsachtergronden (o.a. civiel, juridisch, bouwkunde en bedrijfskunde). Onze projectconsultants zijn actief bij en voor complexe projecten en programma’s bij diverse publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven (o.a. TenneT).

Wij zijn actief in zowel de plan- en uitwerkingsfase, als in de realisatiefase en/of de beheer- en onderhoudsfase van projecten. De aandachtsgebieden zijn het inkoopproces, de contractvoorbereiding en de contractbeheersing (UAV-gc, DBFM). De nadruk ligt hierbij op de methode van Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) en Systems Engineering (SE).

Ons team bevat zowel contractmanagers, contractadviseurs, toetscoördinatoren als auditors. Het team opereert vanuit een eigen visie op het hedendaags contractmanagement: ieder project draait op mensen die een gezamenlijk doel willen bereiken. Zij bepalen het succes van het project. Een contract dient slechts als middel om dit doel te bereiken. Dit betekent dat onze consultants werken vanuit het principe ‘zacht op de relatie, hard op de inhoud’. Binnen de voorwaarden van het project werken onze consultants aan een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbinnen ruimte is om gezamenlijk tot het optimale einddoel te komen. Zij zijn transparant en open en hebben kennis van en begrip voor wederzijdse belangen. Zo werken wij samen aan een langdurige relatie met onze opdrachtgevers.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze consultants werken op basis van projectinzet en in productcontracten. Dit brengen we in:

Hands-on mentaliteit
Met een pragmatische aanpak gaan wij aan de slag in uw organisatie. Door onze ervaring maken we ons het project snel eigen en kunnen we snel van meerwaarde zijn. In de voorbereidingsfase ligt de focus op het specificeren en SMART maken van de doelstellingen van de opdrachtgever. In de uitvoeringsfase ligt de scherpte en focus op het binnen de kaders van de contracten bereiken van het gezamenlijk einddoel.

Echte teamspelers
Onze consultants zijn gewend om in Integraal Projectmanagement team (IPM-team) te werken en kennen het belang van samenwerking binnen zo’n team om de projectdoelstellingen te bereiken. In hun werk faciliteren ze deze samenwerking door op te treden als verbindende factor en als sleutelfunctionaris tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onze consultants hebben vaak ook ervaring in andere (IPM-)rollen: projectmanagement, omgevingsmanagement en projectbeheersing. Hierdoor kunnen zij zich verplaatsen in belangen vanuit andere rollen én kennen zij het belang van rolvastheid. Dus: samenwerking waar het nodig is en niet op elkaars stoel gaan zitten.

'Oog voor integraliteit'
De contractmanager is in het (IPM-)team verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contract, waarbij het contract geen doel op zich is, maar een middel om de projectdoelen te bereiken. Onze kracht is dat we buiten de kaders durven kijken in het belang van het project. We noemen dit ‘best for project’. Hierbij hanteren we het principe ‘stick to the plan’ en wijzigen we de koers alleen na integrale afweging van het gezamenlijk belang.

Kennisfitheid
Ons team werkt in complexe (uitvoerings-)projecten. Binnen TASK wisselen de teamleden met elkaar en met onze andere teams die op het IPM-model zijn ingericht intensief kennis uit. Wij nemen deel aan initiatieven bij onze klanten en volgen de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet.


Top