SOCIAL TASK

Cover

KENNIS DELEN

TASK heeft kennis, deelt kennis en draagt kennis over. TASK is daarmee, naast het leveren van haar reguliere diensten, actief. Dit vindt collectief plaats maar ook individueel en zowel vanuit inhoudelijke als procesgerelateerde aandachtsgebieden.

Themabijeenkomsten

Vanuit meer integrale ontwikkeling en kennisdeling is TASK eind 2010 gestart met bijeenkomsten van medewerkers en opdrachtgevers waarbij een actueel thema centraal wordt gesteld.
TASK Today
Driemaandelijks versturen wij onze digitale nieuwsbrief: de TASK Today. Hierin delen opdrachtgevers en onze projectconsultants de kneepjes van het vak.
Teamontwikkeling
Externe kennisdeling is voor alle partijen win-win, maar het begint natuurlijk intern. De TASK professionals komen per vakgebied regelmatig in teams bijeen om te sparren over projecten en vraagstukken.
Werken bij TASK
Bij TASK willen wij ons team blijvend aanvullen met nieuwe projectconsultants.
Top