SOCIAL TASK

Kennisontwikkeling

Het rendement van een projectteam is essentieel voor de voortgang van een project. De professionals van TASK kunnen uw organisatie warm draaien voor een complex project. TASKā€™ers kenmerken zich door een hoge mate van samenwerking, betrokkenheid en ondernemerschap. Deze eigenschappen plus de juiste projectkennis worden in coachingstrajecten/maatwerktrainingen bijgebracht aan uw eigen medewerkers.

Expertise teams

Bij TASK streven wij een hoog kennisniveau na. De kracht van TASK zit in gedeelde kennis. Bij TASK werken we in expertiseteams gericht op het IPM-model (Omgevingsmanagement, Contractmanagement, Projectmanagement en Projectbeheersing). In de regelmatige teambijeenkomsten worden projectvraagstukken besproken en wordt kennis gedeeld. Het resultaat is dat wij als organisatie altijd in ontwikkeling zijn.

Heeft u een vraag?
Top