SOCIAL TASK

Cover

DE TASK TEAMS

De teams van TASK richten zich in hoofdzaak op bepaalde product-markt-combinaties in de markten van Infra, Ruimte en Vastgoed. Door de jaren heen veranderen de teams steeds van samenstelling omdat de markten zich in behoefte ontwikkelen. Gezien deze ontwikkelingen, en de in toenemende mate meer door de markt gebruikte structuur, kiest TASK ervoor om haar teams in te delen volgens het IPM model. De teams hebben een hoge mate van samenwerking.

Contractmanagement

Ons team Contractmanagement richt zich met name op complexe, innovatieve en omvangrijke contractuele vraagstukken in de Grond-Weg- en Waterbouw.

projectbeheersing

Het Team Projectbeheerinsg richt zich op projectbeheersers van contract-, risicomanagers en inkoopadviseurs tot aanbestedingspecialisten.

Omgevingsmanagement
Het Team Omgevingsmanagement richt zich met name op alle omgevingsaspecten waarmee projecten te maken krijgen.
Projectmanagement
Proces- en Projectmanagement vraagt om nauwkeurigheid. We hebben immers te maken met veel partijen en even zoveel belangen die moeten worden geborgd. 
Top