SOCIAL TASK

Werkwijze

Om je missie, visie en strategie inhoud te geven heb je een goede bedrijfsvoering nodig. Een goede bedrijfsvoering is tegenwoordig bij professionele organisaties erg veelomvattend. Het gaat hierbij om hoe de processen binnen de organisatie zijn georganiseerd maar ook over hoe de organisatie voldoet aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen, kortom: de werkwijze.

Marktaanpak

Een van de belangrijkste thema’s is de marktaanpak. Om kennis te bundelen, onze medewerkers te ontwikkelen, goed te kunnen sturen en vooral ook iedereen binnen TASK een duidelijke thuisbasis te geven, heeft TASK een klassieke organisatiestructuur met businessunits en teams. Voor de marktaanpak is deze structuur echter niet toereikend, daar heb je juist een dynamische samenwerking nodig en is het organogram niet compleet genoeg. Hiervoor hanteren we ons Marktaanpakmodel waarin marktkennis gedeeld wordt en onderlinge afstemming tussen BU en teams continu plaatsvindt. Persoonlijke netwerken worden ten behoeve van elkaar optimaal gebruikt en ingeschakeld maar hierbij wordt ook de samenwerking met derden opgezocht.

Kwaliteit

Vanuit de regelgeving maar ook vanuit de organisatiebehoefte heeft TASK zich ISO 9001:2008 gecertificeerd. Hierin zijn ook de belangrijke aspecten van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid geborgd. Jaarlijks verrichten we hierop metingen. De hoge kwaliteit die we zelf leveren verlangen we ook van onze leveranciers; zij zijn tenslotte een verlengstuk van onze organisatie. We houden derhalve ook leveranciersaudits om dit continu op peil te houden.

De laatste jaren hebben wij veel energie gestoken om onze automatisering aan de eisen van de huidige tijd aan te passen en uit te breiden. Door de automatisering van onze bedrijfsprocessen en daarmee de kwaliteit te borgen kunnen we ons volledig op het primaire proces richten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons motto is 'Bouwen op mensen', waarmee wij duidelijk willen uitstralen dat TASK haar personeel centraal stelt. Derhalve heeft TASK ook een visie en beleid ontwikkeld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Vanuit het principe van de vier P’s (Personeel, Planeet, Profijt en Plezier) werken wij aan een zo evenwichtig mogelijk maatschappelijke betrokkenheid. Wij richten ons hierbij op een reële ambitie, waarbij we speerpunten benoemen en uitvoeren.

Heeft u een vraag?
Top