SOCIAL TASK

Missie, visie en strategie

Bij TASK werken we met zijn allen dagelijks aan een duurzaam, mooi, veilig en beter bereikbaar Nederland. Wat drijft ons als organisatie? Wat zien wij gebeuren in de markt? En hoe pakken wij opdrachten aan? Je leest het in onze missie, visie en strategie.

Missie

Het is onze drijfveer om medewerkers en klanten te helpen in het verwezenlijken van hun ambities. Wij zijn trots als wij de perfecte verbinding hebben gelegd tussen de behoefte van een klant en de ambities van onze medewerker. En dit langdurig weten te behouden. Dit noemen wij de FIT. Wij zoeken naar een goede FIT bij de selectie en begeleiden deze FIT tijdens de gehele opdracht. Vanuit onze warme thuisbasis in Utrecht en op projectlocatie bij onze publieke opdrachtgevers werken wij aan projecten in de markten Mobiliteit, Water, Ruimte en Energie. Voor ons is dit “bouwen op mensen”!

Visie

Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Denk daarbij aan de klimaatverandering, duurzame ontwikkeling van stedelijk en landelijk gebied, de energietransitie, bereikbaarheid met toename in intelligente infrastructuur én het beter benutten van onze publieke assets. De sector is in transitie en organisaties zijn in beweging. Hierdoor groeit de behoefte naar andere samenwerkingsvormen met vertrouwen als randvoorwaarde en staat het (sociaal)netwerken centraal om te komen tot integrale oplossingen. Integraal Projectmanagement (IPM) voorziet in deze behoefte. De nadruk ligt hierbij op de rolcompetenties in plaats van op de specifieke vakinhoudelijke kennis. Vanuit TASK vertalen wij dit naar het benodigde probleemoplossend vermogen. Onze medewerkers zijn in staat om abstracte problemen te vertalen naar praktische oplossingen en beschikken over een hoge mate van samenwerkingsvermogen, betrokkenheid en ondernemersgeest.

Strategie

Om kennis te bundelen, onze medewerkers te ontwikkelen, goed te kunnen sturen en vooral ook iedereen binnen TASK een duidelijke thuisbasis te geven, heeft TASK een platte organisatiestructuur met teams ingericht naar vakdisciplines van het Integraal Projectmanagement (IPM): (1) projectmanagement, (2) contractmanagement, (3) omgevingsmanagement en (4) projectbeheersing. Elk team bestaat uit projectconsultants onderleiding van een business manager. De teams binnen TASK worden gekenmerkt door de open structuur. Voor de juiste marktaanpak is namelijk een dynamische samenwerking nodig. Gezamenlijk opereren voor het behalen van de doelstellingen. In de organisatie vindt continu kennisdeling en onderlinge afstemming plaats binnen en tussen de verschillende teams. Deze kennisdeling vindt ook plaats met onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en ander relevante partijen uit de markt in diverse vormen zoals workshops, thema-avonden, trainingen e.d.

De teams van TASK focussen zich op klanten aan de opdrachtgeverszijde van complexe, innovatieve en omvangrijke projecten binnen de markten mobiliteit, water, ruimte en energie. De klanten van TASK zijn publieke projectorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies, Gemeenten en Waterschappen. Door alleen aan de opdrachtgeverszijde van projecten te werken, creëren wij een onafhankelijke positie zonder belangenconflicten. De relaties met onze klanten benaderen wij als partner, niet als leverancier. Wij zijn uit op een succesvolle en langdurige samenwerking. Oplossingen kunnen bestaan uit productvragen, projectinzet en advies en sluiten goed aan bij de huidige behoefte van klanten en hun doelstellingen op de lange termijn. Onze projecten voeren wij uit onder eigen regie. Wij begeleiden, sturen en coachen ons TASK-personeel tijdens de gehele looptijd van het project: of dit nu “op locatie” is of “in house”.

Inzetten op talent. Het kwaliteitsniveau van het TASK-personeel is hoog: HBO/WO professionals met aantoonbare werkervaring. Maar belangrijker dan dat, wij zijn altijd op zoek naar het juiste talent. Door hen uitdagende opdrachten aan te bieden, te stimuleren zich inhoudelijk te blijven ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen met daarnaast te zorgen voor een prettige werkomgeving, kunnen wij onze slogan ‘Bouwen op mensen’ in de markt volledig waarmaken.

TASK heeft om haar dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren een efficiënte bedrijfsvoering. De bedrijfsprocessen zijn ISO-gecertificeerd.

Heeft u een vraag?
Quote

"Wat mij drijft is het ondernemen. Van weinig of niets, iets maken"

Geert Kotter - directeur

Top