SOCIAL TASK

Missie, visie en strategie

Ons motto is “Bouwen op mensen”, waarmee wij duidelijk willen uitstralen dat TASK haar personeel centraal stelt. Tevreden medewerkers zijn essentieel voor het succes van TASK als bedrijf en als werkgever.

Missie

Wij willen duurzaam toegevoegde waarde leveren aan toonaangevende projecten in de markten Infra, Ruimte en Vastgoed.

Visie

Projecten worden steeds groter en complexer. Dat vraagt om een integrale aanpak. Wij bieden integraal projectmanagement aan met productverantwoordelijkheid of projectinzet aan onze publieke opdrachtgevers binnen de markten Infra, Ruimte en Vastgoed.
Ons motto is “bouwen op mensen”. Door ons personeel centraal te stellen, weten wij medewerkers maximaal te prikkelen en aan te sporen op hun samenwerkingsvermogen, betrokkenheid en ondernemersgeest. Zo is onze omgeving overtuigd dat TASK een professionele en prettige organisatie is, die opereert op basis van gelijkwaardigheid, respect, openheid en gedrevenheid.

Strategie

TASK onderhoudt bestaande en zoekt continu nieuwe verbindingen. Voor onze opdrachtgevers bieden wij hoogwaardige projectoplossingen op het gebied van Integraal Projectmanagement (IPM) aan. Deze oplossingen kunnen bestaan uit projectinzet en consultancy en sluiten goed aan bij de huidige behoefte van klanten en hun doelstellingen op de lange termijn. Bij projectinzet voeren wij de opdracht uit onder eigen regie. Werkzaamheden van TASK worden verricht op basis van door TASK aangenomen projecten, waarbij het TASK-personeel de projectwerkzaamheden verricht, al dan niet op locatie van de opdrachtgever. Wij begeleiden, sturen en coachen ons TASK-personeel tijdens de gehele looptijd van het project: of dit nu “op locatie” is of “in house”.

TASK richt haar focus op klanten in de markten infrastructuur, ruimte en vastgoed en werkt vanuit relatief kleine expertiseteams die gesegmenteerd zijn naar disciplines. Dit doen wij om goed aan te sluiten op de specifieke deelmarkten, een grote betrokkenheid met die markt te realiseren en om slagvaardig te kunnen handelen.

Het kwaliteitsniveau van het TASK-personeel is hoog: HBO/WO professionals met ruime aantoonbare werkervaring. Wij delen actief onze kennis en ervaringen en communiceren op een duidelijke, open en transparante wijze en verbinden ons graag met onze gewaardeerde medewerkers. Dat doen wij door hen uitdagende opdrachten aan te bieden, te stimuleren zich inhoudelijk te blijven ontwikkelen en te zorgen voor een prettige werkomgeving. Hierdoor kan TASK haar slogan ‘Bouwen op mensen’ in de markt volledig waarmaken.

TASK heeft om haar dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren een efficiënte bedrijfsvoering. De bedrijfsprocessen zijn ISO-gecertificeerd.

Heeft u een vraag?
Quote

"Wat mij drijft is het ondernemen. Van weinig of niets, iets maken"

Geert Kotter - directeur

Top