SOCIAL TASK

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons motto is "Bouwen op mensen", waarmee wij duidelijk willen uitstralen dat TASK haar personeel centraal stelt. Derhalve heeft TASK ook een visie en beleid ontwikkeld op het maatschappelijkverantwoord ondernemen. 

Vanuit het principe van de vier P’s (Personeel, Planeet, Profijt en Plezier) werken wij aan een zo evenwichtig mogelijk maatschappelijke betrokkenheid. Wij zullen de komende jaren met een reële ambitie speerpunten benoemen en uitvoeren.

Personeel

De basis voor een organisatie als TASK zijn haar medewerkers, het kapitaal van de onderneming. Hun tevredenheid en mate van ontwikkeling staat centraal in het handelen van TASK en dit mondt uit in veel initiatieven op dit vlak. Goede voorbeelden hiervan zijn: ambassadeursdagen, thema-avonden, persoonsgebonden studiebudget, competentie-management en medewerkerstevredenheidsonderzoek.De staat van dienst van TASK laat zien dat wij veelal op de toonaangevende projecten van civiele en bouwkundige projecten in Nederland werkzaam zijn en dit al sinds het ontstaan van TASK. Ook voor de toekomst willen wij dit blijven realiseren en dit betekent het goed onderhouden van relaties en altijd gericht zijn op duurzame toegevoegde waarde voor Opdrachtgevers.

Planeet

Als dienstverlener zijn wij slechts zijdelings betrokken bij een productieproces en worden wij veelal pas in de uitvoering van een project ingezet. Toch ook op het gebied van projectmanagement is er nog een goede duurzame bijdrage te leveren tijdens de duur van een project. Op het gebied van Consultancy is er wellicht meer ruimte om vanuit duurzaamheidsprincipes te opereren; denk aan contractmanagement, bouwmanagement en risicomanagement.Ook de inkoop van onze organisatie richt zich met name op de kantooromgeving, een wagenpark en het gebruik van Openbaar Vervoer. Ook naar onze leveranciers stellen wij steeds vaker eisen inzake duurzaamheid en zal dit steeds nadrukkelijker een onderdeel vormen van de keuze voor een bepaalde leverancier. In de tweejaarlijkse leveranciersaudits is dit nu een vast onderdeel.

Profijt

Voorop staat de toegevoegde waarde die TASK levert en wil blijven leveren aan zijn medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, aandeelhouders en overige stakeholders. De markt is sinds 2009 behoorlijk in beweging en is er sprake van veel meer concurrentie en minder werk. Toch zien wij als TASK voldoende mogelijkheden om op de markten van Vastgoed, Infra en Ruimte in Nederland een goede bijdrage te leveren en te werken aan toonaangevende projecten. In onze advisering en inzet in deze projecten zullen wij in toenemende mate het duurzaamheidsaspect onderdeel laten uitmaken. 

Plezier

De toegevoegde waarde van TASK heeft niet alleen raakvlakken met de ontwikkeling van TASK en haar medewerkers maar ook de gezonde verhouding tussen werk en privé, werkvreugde en de persoonlijke ambities en wensen. Ook buiten de reguliere werktijd wordt ruimte gemaakt voor activiteiten en persoonlijk contact.

Heeft u een vraag?
MVO jaarverslag 2015
CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid TASK
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht. 
Zonnestroom bij TASK
Net4kids

TASK heeft zich verbonden aan Net4kids en haar project Samsara in het noorden van Thailand. Net4kids wil door duurzame hulp minderbedeelde kinderen een betere toekomst geven. TASK heeft gekozen voor Net4kids omdat Net4kids een transparante organisatie is, die realistische doelen stelt aan de te sponsoren projecten.

Waterkrachtcentrale Dommelstroom
Middels een crowdfunding project is TASK mede-eigenaar geworden van de waterkrachtcentrale, die nog gebouwd moet worden. Op een milieuvriendelijke manier  zal de kracht van de rivier de Dommel omgezet worden in duurzame elektriciteit. Eenmaal operationeel zal de installatie naar verwachting jaarlijks 600.000 kWh duurzame energie opwekken. Genoeg stroom voor meer dan 170 huishoudens! 
Top