Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons motto is "Bouwen op mensen", waarmee wij duidelijk willen uitstralen dat TASK haar personeel centraal stelt. Derhalve heeft TASK binnen het kwaliteitsbeleid veel aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De basis van het MVO-beleid van TASK komt voort uit de literatuur dat een onderneming moet streven naar een evenwicht tussen sociale (personeel), ecologische (planeet) en economische (profijt) doelstellingen. TASK heeft als onderliggende pijler de P van plezier aan toegevoegd. Vanuit onze vier P’s (Personeel, Planeet, Profijt en Plezier) werken wij aan een zo evenwichtig mogelijk maatschappelijke betrokkenheid. Wij zullen de komende jaren met een reële ambitie speerpunten benoemen en uitvoeren.

Personeel

De basis voor een organisatie als TASK zijn haar medewerkers, het kapitaal van de onderneming. Hun tevredenheid en mate van ontwikkeling staat centraal in het handelen van TASK en dit mondt uit in veel initiatieven op dit vlak. Goede voorbeelden hiervan zijn: thema-avonden, persoonsgebonden studiebudget, competentie-management, medewerkerstevredenheidsonderzoek (8,1) en het constante onderzoek naar het DNA van TASK en welke mensen bij dit DNA passen. De staat van dienst van TASK laat zien dat wij veelal op de toonaangevende projecten van civiele en bouwkundige projecten in Nederland werkzaam zijn en dit al sinds het ontstaan van TASK. Ook voor de toekomst willen wij dit blijven realiseren en dit betekent het goed onderhouden van de relatie met onze medewerker en altijd gericht zijn op duurzame toegevoegde waarde voor Opdrachtgevers.

Planeet

Als dienstverlener zijn wij slechts zijdelings betrokken bij een productieproces en worden wij veelal pas in de uitvoering van een project ingezet. Toch ook op het gebied van projectmanagement is er nog een goede duurzame bijdrage te leveren tijdens de duur van een project. Binnen projecten proberen onze consultants in overleg met de opdrachtgever duurzaamheid concreet vorm te geven. Op plekken waar we zeker weten dat we een impact kunnen maken zijn we druk bezig met CO2-reductie, zoals ons kantoorpand in Utrecht en ons wagenpark. Ook naar onze leveranciers stellen wij steeds vaker eisen inzake duurzaamheid en zal dit steeds nadrukkelijker een onderdeel vormen voor de keuze van een bepaalde leverancier. In de tweejaarlijkse leveranciersaudits is duurzaamheid en ondernomen activiteiten hieromtrent nu een vast onderdeel.

Profijt

Voorop staat de toegevoegde waarde die TASK levert en wil blijven leveren aan zijn medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, aandeelhouders en overige stakeholders. Wij zien als TASK voldoende mogelijkheden en kansen om in Nederland op de markten van Mobiliteit, Water, Ruimte en Energie een goede bijdrage te leveren en te werken aan toonaangevende projecten. In onze advisering, levering van dienstenproducten en inzet in projecten zal het duurzaamheidsaspect in toenemende mate een steeds grotere belangrijkere rol spelen. Dit was ook de conclusie van onze interne werkgroep duurzaamheid eind 2019. Duurzaamheid is geen apart aandachtgebied maar dient integraal opgenomen te worden in al onze bedrijfsactiviteiten.

Plezier

De toegevoegde waarde van TASK heeft niet alleen raakvlakken met de ontwikkeling van TASK en haar medewerkers maar ook in de gezonde verhouding tussen werk en privé, werkvreugde en de persoonlijke ambities en wensen. Er wordt ruimte gemaakt voor samenwerking, activiteiten en persoonlijk contact. Leuk werk is een van de onderliggende pijlers van TASK die hoog in het vaandel staat en moet zorgen voor een duurzame relatie tussen TASK en de medewerker.

Heeft u een vraag?
MVO jaarverslag 2021
CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid TASK
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht. 
Zonnestroom bij TASK
Trees for All

TASK compenseert haar CO2-uitstoot op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier in samenwerking met Trees for All. Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot via duurzame bosprojecten, zodat wereldwijd nieuw bos wordt geplant en bestaande bossen worden hersteld. Samen met Trees for All draagt TASK bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van lokale bevolking. Zo worden lokale boeren in het regenwoud van Bolivia overtuigd om samen te werken en de ontbossing te stoppen.

Net4kids

TASK heeft zich verbonden aan Net4kids en haar project Watoto Wema in Kenia. Net4kids wil door duurzame hulp minderbedeelde kinderen een betere toekomst geven. TASK heeft gekozen voor Net4kids omdat Net4kids een transparante organisatie is, die realistische doelen stelt aan de te sponsoren projecten.

Waterkrachtcentrale Dommelstroom
Middels een crowdfunding project is TASK mede-eigenaar geworden van de waterkrachtcentrale, die nog gebouwd moet worden. Op een milieuvriendelijke manier  zal de kracht van de rivier de Dommel omgezet worden in duurzame elektriciteit. Eenmaal operationeel zal de installatie naar verwachting jaarlijks 600.000 kWh duurzame energie opwekken. Genoeg stroom voor meer dan 170 huishoudens! 
Top