SOCIAL TASK

Loopbaanontwikkeling

TASK hanteert Human Business Engineering (HBE) als bedrijfskundig principe om slagvaardig en duurzaam mensen te kunnen ontwikkelen.

HBE maakt het unieke probleemoplossende vermogen van individuele medewerkers grijpbaar en inzichtelijk; gericht kan in de HR-cyclus worden ingezet op de (verdere) groei en ontwikkeling van het probleemoplossende vermogen van de medewerkers. En niet geheel onbelangrijk, het betekent ook dat zowel werving & selectie als matching & plaatsing beter en gerichter kan plaatsvinden. 

Competenties

HBE vertaald probleemoplossend vermogen in competenties (gedragingen) die zijn waar te nemen. Elke rol kent een specifieke mix van organisatiespecifieke, functiegerelateerde en niveaugebonden competenties. Binnen organisaties kunnen acht soorten vraagstukken met variërende moeilijkheidsgraad worden onderscheiden. De moeilijkheidsgraad van een vraagstuk bepaalt de ‘rol’ die iemand zelfstandig kan én mag vervullen. De rollen met hun specifieke gradaties zijn niet te verwarren met (bedrijfseigen) functies. Functies zijn niet noodzakelijk gekoppeld aan de moeilijkheidsgraad van vraagstukken, maar zijn meestal gerelateerd aan een specifiek werkveld, takenpakket of aandachtsgebied.   

De competenties komen uit het competentiemodel van onze partner Bureau Baarda. Zij zijn de grondlegger van Human Business Engineering (HBE), stelt dat de toegevoegde waarde van het individu gelijk is aan de moeilijkheidsgraad van de problemen (vraagstukken) die hij kan oplossen (beantwoorden). Ieders unieke ‘probleemoplossende vermogen’ is de resultante van hoe hij kennis en ervaring omzet in vaardigheden (competenties) om vraagstukken te beantwoorden.

Binnen TASK onderscheiden we een aantal groepen van soortgelijke functies die dezelfde functiegerelateerde competenties kennen:

  • Inhoudelijke georiënteerde functies
  • Commercieel georiënteerde functies
  • Proces georiënteerde functies
  • Management georiënteerde functies.  

HRM Cyclus TASK

Vanuit het bovenstaande principe vind er gericht en geregeld contact plaats tussen manager en medewerker over zijn of haar ontwikkeling. Een medewerker van TASK heeft zijn eigen ontwikkeling "in de hand" en zal zijn ambities en mogelijkheden met zijn/ haar manager in kaart brengen en daarover afspraken maken en acties ondernemen. Ondersteund door coaching en de mogelijkheid van de studiekostenregeling kan actief hieraan invulling worden gegeven.

Vanaf het moment van indiensttreding tot het moment van evaluatie wordt het bovenstaande model gebruikt en is, op basis van een gemeenschappelijk "taal", eenvoudig in kaart te brengen wat de ontwikkeling van een medewerker is en wat de benodigde vervolgstappen zijn. HBE is het "cement" bij het "Bouwen op mensen".

Heeft u een vraag?
Top