SOCIAL TASK

Team Omgevingsmanagement

Focus op de markt

Het Team Omgevingsmanagement focust zich op alle omgevingsaspecten waarmee projecten te maken krijgen. Het gaat hierbij om de aansturing en beheersing van processen die een goed projectverloop, naast de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie van projecten, mogelijk maakt.

Aanpak en samenstelling

Het team bestaat uit medior en senior professionals met ruime ervaring.

De consultants werken aan grote projecten, zoals Schiphol-Amsterdam-Almere en de Prinses Beatrixsluis en zijn daarin de schakels tussen het projectteam en de omgevingspartijen. Zij hebben het directe projectresultaat als focus, maar daarnaast bewaken zij een bredere kijk. De belangen van gemeenten, waterschappen, bewoners, eigenaren en andere stakeholders, worden altijd erkend. Onze consultants zorgen voor een goede inbedding van het project in de omgeving en zoeken naar kansen om het project meerwaarde te geven.

Ons team kan ook het opzetten van omgevingsmanagement in een project of programma verzorgen. Dankzij brede ervaring in uiteenlopende projecten helpen wij op een pragmatische manier bij het opzetten en gebruiken van een passend instrumentarium. Daarbij delen we graag ervaringen over aanpak en strategie.

Toonaangevende opdrachtgevers

Op bestuurlijk niveau richt dit team zich bij overheden (grote gemeenten, Rijkswaterstaat, provincies) op programma's en grote ruimtelijke en infrastructurele projecten. Binnen de grotere projectorganisaties als bijvoorbeeld Schiphol-Amsterdam-Almere is het team actief op het specifieke aspect van omgevingsmanagement.

Typisch TASK

Dit gedreven en pragmatische team is een typisch voorbeeld van een team dat in meerdere markten van TASK actief is.  

 

Heeft u een vraag?
Top