Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid TASK 2018

Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen TASK. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

TASK zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

TASK heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO₂ footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie). In 2018 is in totaal 174,0 ton CO2 uitgestoten, waarvan 102,2 ton in scope 1 en 71,8 ton in scope 2.

Emissie-inventaris TASK 2018

Scope 1 Tonnen CO₂
Brandstofverbruik wagenpark diesel63,2
Brandstofverbruik wagenpark benzine39,0
Totaal 102,2
Scope 2  
Elektraverbruik 18,4
Stadswarmte6,3
Zakelijke kilometers privéauto's 39,3
Zakelijke kilometers OV 7,8
Totaal71,8
Totaal scope 1 en 2174,0


B | REDUCTIE

TASK heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Hoofd- en subdoelstellingen

 Scope 1 en 2 doelstellingen TASK
 TASK wil in 2020 ten opzichte van 2016 5% minder CO₂ uitstoten


Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. TASK gaat ervan uit dat het de komende jaren blijft groeien in omzet en dat het dus onvermijdelijk is dat ook het wagenpark groter wordt.

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
Scope 1:

  • Uitstoot van eigen wagenpark: 5% reductie in 2020 ten opzichte van 2016
  • Uitstoot van huurmiddelen: 2% reductie in 2020 ten opzichte van 2016

Scope 2:

  • Uitstoot van elektraverbruik: 100% reductie in 2020 ten opzichte van 2016
  • Uitstoot van stadswarmte: 2% reductie in 2020 ten opzichte van 2016


Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

 Maatregelen Planning
 Groene kilometers stimuleren met de NS-Business Card
 2018 - 2019
 Elektrisch rijden stimuleren door verhogen van het lease-bedrag   2018 - 2019 
 Instructie ‘Het Nieuwe Rijden’   2019
 Controles op bandenspanning  2019 
 Overstappen op écht groene Nederlandse stroom   2019 
 Bewustwording en actieve reductie stimuleren  2018 - 2019 
 Stimuleren groene kilometers ZZP’ers  2019 - 2020 
 Meer inzicht in individueel energieverbruik wagenpark  2019 


C | COMMUNICATIE

TASK communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

TASK neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO₂ Neutraal.
Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Individuele bijdrage
Wil jij bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen? Dat kan! Hieronder vind je een aantal manieren om mee te doen:

  • Zoals je ziet is brandstofverbruik een groot onderdeel van onze uitstoot. Als bestuurder kun jij ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van onze uitstoot door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten. Verder kun je nadenken over mogelijkheden v.w.b. het gebruik van openbaar vervoer, fiets of carpoolen.
  • We vragen je om bij elke tankbeurt de kilometerstanden in te voeren. Dit doen we niet ter controle van de bestuurders, maar om meer inzicht te krijgen in het gemiddelde verbruik.
Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!


Heeft u een vraag?
CO2 Managementplan
Zonnestroom bij TASK
Waterkrachtcentrale Dommelstroom
Middels een crowdfunding project is TASK mede-eigenaar geworden van de waterkrachtcentrale, die nog gebouwd moet worden. Op een milieuvriendelijke manier  zal de kracht van de rivier de Dommel omgezet worden in duurzame elektriciteit. Eenmaal operationeel zal de installatie naar verwachting jaarlijks 600.000 kWh duurzame energie opwekken. Genoeg stroom voor meer dan 170 huishoudens! 
Top