SOCIAL TASK

TASK Systeemgerichte contractbeheersing

Veel opdrachtgevers van grote werken zoals die van Rijkswaterstaat werken sinds een aantal jaar bij geïntegreerde contracten met de toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Het idee hierachter is dat tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase zo gericht mogelijk gestuurd kan worden op borging van de kwaliteit bij de opdrachtnemers, de zogeheten externe kwaliteitsborging.

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB): leren van ervaring

TASK is sinds jaar en dag thuis in grote (infrastructurele) projecten zoals voor Rijkswaterstaat, ProRail en de Provincie Noord-Holland, en heeft professionals in huis die ruime ervaring hebben met het uitvoeren van systeem gerichte contractbeheersing. TASK heeft haar ervaring met SCB opgedaan op toonaangevende projecten waar het SCB principe werd toegepast zoals het project N201+.

Teamgerichte ondersteuning

Maar de dienstverlening van TASK gaat verder. De behoefte van opdrachtgevers is laatste jaren aan het veranderen naar meer teamgerichte ondersteuning, waarbij project- en contractmanagement taken als integraal proces worden uitbesteed. Onze mensen zijn zijn door gerichte trainingen gespecialiseerd om in teamverband SCB uit te voeren. TASK levert met andere woorden niet alleen professionals met de juiste expertise en evaring voor uw organisatie, maar TASK levert desgewenst het volledige team dat nodig is voor kwaliteitsborging met SCB. De professionals van TASK excelleren wanneer ze in een volledig SCB-team worden ingezet. Naast de contractmanager bestaan de teams uit professionals die zijn getraind en gecertificeerd in het opstellen van toetsplannen en het afnemen van diverse toetsingen.

Maximaal eindresultaat

TASK heeft vanuit de beschikbare kennis en haar ervaring met SCB een sterke visie ontwikkeld op een optimale inrichting en uitvoering van SCB. Een evenwijdige mix van systeem-, proces- en product toetsing is daarbij een van de belangrijkste aspecten. Want een te eenzijdige focus op het proces levert immers niet automatisch de hoogste productkwaliteit op in het project. Wij geloven in het leren van ervaring door soms door de bril van de inhoud en soms door de bril van het systeem te kijken. Niet alleen via papier maar ook door buiten te komen. De ervaren waarnemer vinden wij dus cruciaal. Daarvoor moet het echter wél mogelijk zijn om gedurende de looptijd van een project het proces op onderdelen aan te kunnen passen. Dit komt de integrale kwaliteit juist ten goede: door blijvend het proces te optimaliseren kom je gezamenlijk tot een maximaal eindresultaat.

Integrale oplossingen

Wat dit betekent voor u als opdrachtgever? Niet alleen kunnen onze professionals uw organisatie adviseren over de inrichting van project- en contractmanagement. Desgewenst leveren wij u even zo goed het volledige projectteam. Dit geldt overigens ook voor de invulling van de andere rollen uit het IPM-model, zoals het technischmanagement, omgevingsmanagement en de projectbeheersing. Opgaven en trends in de markt verschuiven, en TASK speelt daar vanzelfsprekend pro-actief op in. Wij denken in integrale oplossingen en wij denken met onze opdrachtgevers mee. TASK laat haar opdrachtgevers dan ook graag profiteren van haar expertise en ervaring. Samen staan we in projecten aan de lat voor het optimaliseren van de kwaliteit in techniek én proces!

Heeft u een vraag?
Contractmanager?

TASK is altijd opzoek naar Contractmanagers om ons team te versterken.


 Lees meer...
Top