SOCIAL TASK

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (MJPG) van ProRail levert TASK de contractmanager van het project. Het programma is gestart om de geluidshinder door de grote verkeersgroei van de afgelopen 25 jaar te beperken.

Foto: ProRail

De laatste 25 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei. En verkeer geeft geluid - dat geldt voor zowel auto’s als voor treinen. De overheid wil geluidhinder voorkomen en beperken. Daarom is in 2012 het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gestart. Dit programma wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van IenW. ProRail werkt aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. De uitvoering gebeurt in stappen, te beginnen met die woningen en locaties, waar de geluidsbelasting het hoogst is; meer dan 75 decibel.

TASK levert de contractmanager van het project MJPG Spoor van ProRail. In zijn rol richt hij zich (vooral) op het in de markt zetten van het programma en het samenstellen van het contract. Het is zijn doel om de juiste inkoopstrategie te bepalen van de maatregelen die mogelijk gerealiseerd gaan worden. Hierbij dient de markt nauw betrokken te worden om eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren en met oplossingen te komen.

  • 15.000 saneringsobjecten in 200 gemeenten; 
  • Raildempers over zo'n 200 kilometer; 
  • Geluidschermen over een lengte van zo'n 110 kilometer; 
  • Gevelisolatie bij ongeveer 3.000 woningen langs het spoor.
Stel een vraag
Social TASK
Bij TASK staan mensen en de projecten centraal. Deze kennis delen wij graag! Deze pagina is daar een voorbeeld van, maar we zijn ook actief op LinkedIn. Hier vertelt TASK over de projecten waaraan we werken en onze TASK'ers waarom ze met plezier aan deze projecten meewerken. 
Top