SOCIAL TASK

Kademuren Amsterdam

Veel kades in Amsterdam zijn meer dan 100 jaar oud en bereiken het einde van hun levensduur. Dat is op steeds meer plekken zichtbaar. De gemeente is daarom begonnen met een grootschalige aanpak van de eerste 200 kilometer, meest kwetsbare kades in Amsterdam. TASK helpt de gemeente met omgevingsmanagement op het project.

Amsterdam is een waterrijke stad met veel kades en oevers. In totaal zo’n 600 kilometer. Veel van deze kades zijn aan onderhoud toe. De kades worden vaak veel intensiever gebruikt en zwaarder belast dan waarvoor ze zijn ontworpen. De gemeente Amsterdam weet niet precies in welke staat de kades nu verkeren en welke belasting ze nog aankunnen. Dat levert risico’s op. Daarom zijn ze begonnen met een grootschalige aanpak van de eerste 200 kilometer, meest kwetsbare kades in Amsterdam, grotendeels gelegen in de historische binnenstad.

De impact van de werkzaamheden is erg groot. Zo zijn straten afgesloten voor verkeer en vinden voor de deur van winkels & huizen zware werkzaamheden plaats. Daarnaast liggen de grachten vol met (plezier)vaartuigen. De impact om deze te verplaatsen is groot. Hoewel er in Amsterdam geen toegewezen ligplaatsen meer zijn, is de impact niet minder voor de booteigenaren. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen is het van belang dat bewoners, ondernemers en gebruikers worden meegenomen in het proces. Om daar invulling aan te geven hebben we twee omgevingsmanagers, Martijn Scheerder en Alex Dingemans, op het project Kades en muren van de Gemeente Amsterdam werken.

Stel een vraag
Social TASK
Bij TASK staan mensen en de projecten centraal. Deze kennis delen wij graag! Deze pagina is daar een voorbeeld van, maar we zijn ook actief op LinkedIn. Hier vertelt TASK over de projecten waaraan we werken en onze TASK'ers waarom ze met plezier aan deze projecten meewerken. 
Top