Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Rijkswaterstaat - Schiphol Amsterdam Almere

Een weg in aanleg

Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit voor een betere bereikbaarheid, een vlottere doorstroming van het verkeer en kortere en betrouwbare reistijden.

TASK is, in samenwerking met Balance, verantwoordelijk voor Verkeersmanagement en Ondersteuning Omgevingsmanagement van alle deelprojecten van het grootste wegenbouwproject van Nederland: Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA). Rijkswaterstaat heeft de genoemde disciplines uitbesteed aan het samenwerkingsverband TASK - Balance. In onderaanneming zijn ook ManEngenius en Voort betrokken bij het project. 

Projectinformatie

De bestaande rijkswegen A9, A10-Oost, A1 en de A6 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere worden verbreed. Deze 63 kilometer wegverbreding betekent een grote capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet. De wegverbreding houdt in:

  • extra rijstroken
  • een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
  • een bredere Hollandsche Brug
  • de renovatie van vijf grote knooppunten
  • de aanpassing van circa honderd viaducten
  • een landtunnel in Amsterdam ZO
  • een verdiepte ligging in Amstelveen

Ter verbetering van de leefbaarheid wordt een tunnel, een aquaduct en een verdiepte ligging aangelegd. Ook wordt er geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidschermen. Een deel daarvan is extra verhoogd (boven de wettelijke norm) om de geluidseffecten voor de omgeving nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden.Het project bestaat uit vijf deelprojecten.

Status project

Rijkswaterstaat is in januari 2012 begonnen met de start van de werkzaamheden van het eerste deelproject, de A10-Oost. Dit project is opgeleverd. Inmiddels wordt ook volop gewerkt aan de A1/A6 en de A9 Gaasperdammerweg. Het gehele project is gereed in 2024. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.

 

Stel een vraag
Social TASK
Bij TASK staan mensen en de projecten centraal. Deze kennis delen wij graag! Deze pagina is daar een voorbeeld van, maar we zijn ook actief op LinkedIn. Hier vertelt TASK over de projecten waaraan we werken en onze TASK'ers waarom ze met plezier aan deze projecten meewerken. 
Top