SOCIAL TASK

Zuid-Nederland A-wegen

Productuitvraag contractadvisering

TASK adviseert Rijkswaterstaat, in productvorm, over het contractmanagement voor onderhoudscontracten van snelwegen in Zuid-Nederland. Een pilot aangezien contractadvisering niet eerder is uitgevraagd in productvorm van deze omvang.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Noord-Brabant en Limburg. Voor het onderhoud en beheer van A-wegen in Zuid-Nederland heeft Rijkswaterstaat het product contractadvisering uitgevraagd aan de markt. Deze uitvraag werd gegund aan TASK. Sinds 2018 geeft TASK advies over de voorbereiding en uitvoering van onderhoudscontracten van A-wegen in Zuid-Nederland.

Waar voorheen eigen medewerkers van Rijkswaterstaat verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het contractmanagement, moeten de werkzaamheden nu dus ingevuld worden door mensen uit de markt: projectconsultants van TASK. Rijkswaterstaat inventariseerde de werkzaamheden op het gebied van contractmanagement en goten het in een select aantal producten. De grootste zorg bij de opdrachtgever was het verlies van flexibiliteit in de uitvoering. Na een voortvarende start werd deze zorg al snel weggenomen. Zij vinden dat het niet moet uitmaken of er een TASK’er of een eigen medewerker aan de opdrachten werkt. Bij TASK gaan we uit van de kracht van mensen en dat uitgangspunt blijft ook in productcontracten overeind. Wij staan dan ook voor de slogan: “producten werken niet samen, mensen wel”. De samenwerking tussen TASK en Rijkswaterstaat is er op gericht dat de TASK projectconsultant niet alleen een productleverancier is, maar ook een echt onderdeel van het ZN A-wegen team bij Rijkswaterstaat. Hij neemt onder andere deel aan de projectoverleggen en teambijeenkomsten. Zo zijn de TASK'ers op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten en kunnen zij de beste adviezen geven met betrekking tot het contractmanagement. De opdrachtgever en TASK optimaliseren het contractmanagement op die manier, binnen ZN A wegen.

Stel een vraag
Social TASK
Bij TASK staan mensen en de projecten centraal. Deze kennis delen wij graag! Deze pagina is daar een voorbeeld van, maar we zijn ook actief op LinkedIn. Hier vertelt TASK over de projecten waaraan we werken en onze TASK'ers waarom ze met plezier aan deze projecten meewerken. 
Top