Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Werken binnen een productcontract, hoe doen we dat?

Contractadvisering CM cluster ZNAW: Maatwerk binnen Productdienstverlening 

TASK heeft al een geruime tijd een aantal succesvolle productcontracten voor haar opdrachtgevers. Bij een productopdracht werkt een consultant van TASK niet op inhuur- en uurbasis voor de opdrachtgever, maar neemt de opdrachtgever producten bij de consultant af. Dat betekent dat de consultant zijn of haar uren op een andere manier verantwoordt, maar het is wel degelijk meer dan alleen maar “lijstjes vullen”. In dit artikel legt contractmanager Pierre Vullings uit dat een goede samenwerking en betrokkenheid de sleutels zijn tot succes binnen een productcontract. Vol trots blikt hij terug op de afgelopen zes maanden, waarin hij als projectleider het team van 7 contractadviseurs van TASK begeleidde binnen de productopdracht voor het cluster ZN-A-wegen van Rijkswaterstaat.

Welke vragen krijg je zoal binnen een productcontract?

- Contractmanager: “Wat is de financiële omvang van alle aanvullende opdrachten binnen ons Prestatiecontract en is er nog voldoende bagatelruimte?

- Adviseur Technisch Management: “Hier is het ingevulde Rechtmatigheidsformulier. Zou jij dit willen checken en zorgen voor verdere afhandeling richting Opdrachtnemer?”

- Toetscoördinator: Zou jij het concept Toetsplan van onze nieuwe toetsperiode willen beoordelen?”

- Opdrachtnemer: “Wij willen graag factureren. Hoe staat het met de beoordeling van onze gereedmelding?”

Dit zijn vragen die het team van TASK-adviseurs binnen het productcontract Contractadvisering cluster ZN-A-Wegen (Rijkswaterstaat), dagelijks krijgt. Sinds 1 december 2021 mag TASK zich opnieuw partner noemen van het cluster. Dat betekent dat TASK de komende jaren weer een bijdrage levert aan de verantwoordelijkheid van het cluster, namelijk het realiseren van de onderhoudsbehoefte van het Hoofdwegennetwerk in Brabant en Limburg. Concreet behelst dit het vaste onderhoud van onder meer asfalt, markeringen, bermen, beplantingen, viaducten en verzorgingsplaatsen van circa 725 km autosnelweg. Hiermee heeft het cluster het grootste areaal in onderhoud binnen Nederland. Binnen dit cluster zijn zeven contractadviseurs van TASK werkzaam, binnen drie percelen: West, Midden en Zuid-Oost.

“Een goede samenwerking is een van de sleutels tot succes binnen een productcontract, aldus Pierre. Maar hoe borgen we dat eigenlijk?

Binnen TASK werken we altijd vanuit drie kernwaarden: samenwerken, betrokkenheid en ondernemerschap. Dat bewijzen de TASK-ers elke dag weer op hun project of opdracht. Dat klinkt leuk natuurlijk, maar hoe uit dat zich in de praktijk? Pierre vertelt: “zelf mag ik binnen deze mooie opdracht de rol van Projectbegeleider-ON (Opdrachtnemer) vervullen en zorg ik er samen met het team voor dat gemaakte afspraken worden nagekomen en Opdrachtgever op ons kan vertrouwen. Samen met de zeven adviseurs in het team nemen we verantwoordelijkheid voor een groot deel van de werkzaamheden contractadvies binnen het cluster. We leveren op tijd en conform de gestelde eisen. Communicatie daarin is heel belangrijk en het helder uitspreken van wederzijdse verwachtingen.”

Zijn deze drie kernwaarden dan de sleutel tot het succes? “Ik zeg van wel. En ik niet alleen, dat zien we ook aan de resultaten van de prestatiemetingen van de opdrachtgever. In de laatste anderhalf jaar van het vorige productcontract was onze gemiddelde score een 9,8!”, aldus Pierre.

Eind vorig jaar is het nieuwe contract ingegaan, nadat TASK de aanbesteding binnen wist te slepen. Doen we de dingen dan nu ook heel anders?

Pierre vertelt: “Ervaringen uit ons vorige contract hebben wij meegenomen in onze nieuwe aanbieding. Daarbij zijn wij een stap verder gegaan dan dat we in ons oude contract al deden. En dat is zorgen voor maatwerk binnen productleveringen. Dit maatwerk kenmerkt zicht door de proactieve houding van onze adviseurs en het continu oog hebben voor verbeteringen. Uiteraard altijd in overleg met onze Opdrachtgever”.

Inmiddels is TASK ruim zes maanden op weg in het nieuwe contract. We kijken terug op een vloeiende transitie van het oude naar het nieuwe productcontract. Met een aantal nieuwe adviseurs binnen het team is dat een mooie prestatie.

“Tijdens een overlegmoment dat onlangs plaatsvond tussen mij en de Contractmanagers van de drie percelen ontving ik namens het IPM-team misschien wel het grootste compliment dat wij als TASK kunnen krijgen: Wij zien de TASK-adviseurs binnen ons cluster als collega’s en niet als producten!”, vertelt Pierre. Dat is precies hoe TASK wil opereren binnen productdienstverlening. Het maakt Pierre trots op de aanpak van TASK, en vooral ook op de mensen in het team, die zich elke dag inzetten om een bijdrage te leveren aan de verantwoordelijkheid van het cluster ZN-A-Wegen.

Een productcontract is meer dan alleen “lijstjes-vullen”

“Ik hoor collega’s vaak zeggen: “Zo’n productcontract, dat is toch alleen maar lijstjes vullen, dat is niets voor mij!”. Tja, dan heb je mijn trigger te pakken. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet zo is. Die discussie ga ik dus ook graag aan! Juist de brede scope binnen ons productcontract maakt het werk voor een adviseur interessant. Dat hebben onze nieuwe adviseurs inmiddels ook ervaren. En ja, het komt inderdaad wel eens voor dat “een lijstje” moet worden gevuld. Maar dat moet een Contractmanager soms ook!”

Bron:Publicatiedatum: 27 juni 2022
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top