Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing RWS

De Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing (SROK-PPB) van Rijkswaterstaat is aan TASK/Balance en onze partners Sweco en TwynstraGudde gegund. Na een grondige analyse van de opgave en een zorgvuldige marktverkenning hebben we deze combinatie gevormd.

Twee uitgangspunten waren daarbij leidend. Het eerste uitgangspunt is de FIT op de opgave van Rijkswaterstaat. Die is groot, complex en veelzijdig. Dit betekent dat we ook vanuit de SROK PPB met Rijkswaterstaat mee moeten kunnen in de veelzijdige vraag die onze kant op komt. Soms zal er vanuit SCB bijvoorbeeld de nadruk liggen op specifieke technische materiedeskundigheid, en op een ander moment gaat het weer over de specifieke projectfase waar we ons met Projectbeheersing in begeven. Dit vraagt om een opstelling waarin we dit allemaal aankunnen. Als partijen vullen we elkaar goed aan: TASK en Balance zijn sterk in het procesmanagement tijdens de contractvoorbereiding en realisatie. TwynstraGudde heeft veel expertise in de voorbereidende fases en in de beheersing van projecten en programma’s. Sweco vult het geheel aan als autoriteit op het gebied van technische know-how. Op deze manier borgen we dat we op alle fronten kunnen meedoen.

*FIT: het langdurig behouden van de verbinding tussen de behoefte van de klant en onze eigen ambities

Het tweede uitgangspunt is de persoonlijke klik met de partners. Sweco is een partner waar we al jaren een goede relatie mee hebben. Al vanaf het eerste gesprek met TwystraGudde ervaren wij dezelfde connectie en betrokkenheid. Wij geloven dat de cultuur van onze partijen enigszins op elkaar lijkt, dat we daarom ook als collectief kunnen optrekken en we daarmee een sterke partij zijn voor Rijkswaterstaat.

We stappen gezamenlijk in de markt als partner van Rijkswaterstaat waarbij we helpen in de transitie naar de nieuwe generatie productdienstverlening. Onze ambitie in dit perceel is om te groeien naar de top 3 partners van Rijkswaterstaat in de SROK PPB. Hierbij gaat het ons niet primair om de grootste orderportefeuille, maar om gezien te worden als kwalitatief hoogwaardige partners met een goed gevulde projectenportefeuille.

Samen met onze partners helpen we Rijkswaterstaat de komende jaren aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We kijken uit naar een prettige samenwerking!

Bron:Publicatiedatum: 15 juli 2021
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top