Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Patrick Soons nieuwe directeur TASK

In januari 2021 vormt Patrick Soons samen met Martin van de Kamp de nieuwe directie van TASK. Voormalig oprichter en directeur Geert Kotter maakt plaats voor Patrick en doet zelf een stapje opzij.


Patrick begon ruim vijf jaar geleden bij TASK. Hij was werkzaam bij ingenieursbureau ARCADIS en nog niet écht opzoek naar een nieuwe baan. Maar toen hij medio 2015 werd benaderd door Martin om aanvoerder te worden van het nieuw te vormen team Contractmanagement, werd hij toch nieuwsgierig. Tijdens het kennismakingsgesprek klikte het vrijwel meteen en ook de vacature leek Patrick op het lijf geschreven. Een halfjaar later nam hij het besluit om bij TASK in dienst te treden. “Ik weet nog dat ik aan Martin vroeg wat de doorgroeimogelijkheden waren”, geeft Patrick aan. Bij TASK is alles mogelijk vertelde Martin hem. “Vijf jaar later moet ik hem daar zéker gelijk in geven.” Eind 2014 werd door Martin van de Kamp, Geert Kotter en Jaap Dekker na de economische crisis de boel omgegooid naar het Integraal Project Management (IPM) businessmodel. “Ik werd dus eigenlijk de nieuweling bij de drie oudgedienden. Met zijn vieren pakten we alles samen op en waren we zowel strategisch als operationeel tegelijkertijd bezig. Dat was erg leuk en leerzaam.” Patrick is allereerst aangesloten bij Geert, die het projectmanagementteam onder zijn hoede had. Ze spraken af dat alle nieuwe contractmanagement collega’s direct onder Patrick zouden vallen, terwijl Geert het bestaande projectmanagementteam draaiende hield. Na 2,5 jaar waren beide teams groot genoeg en splitsten ze. “Ik begon alleen, maar inmiddels zijn er zo’n 25 collega’s en ZZPers die het team Contractmanagement vertegenwoordigen. We hebben een ontzettend leuk en dynamisch team van junioren, medioren en senioren, waarbij iedereen breed inzetbaar is. Daar ben ik trots op!”

Verandering

Patrick herkent zich in de uitspraak van Geert, die aangeeft dat het bedrijf toe is aan verandering. “Geert en Martin zijn twee rasechte ondernemers. Ze zijn het gewend om snel te schakelen, om continu in de markt voorop te lopen en nieuwe dingen te bedenken. Het effect hiervan is dat de organisatie in die snelheid mee moet kunnen gaan. Ik zie dat we de laatste jaren flink gegroeid zijn en niet iedereen het tempo kan volgen. Dat vraagt om meer structuur, waarbij er eerst een plan moet worden gemaakt en daarna een actie volgt. Ook kunnen we lang niet alles zelf meer oppakken en beleggen we allerlei TASK-taken bij collega’s. Daarbij is het belangrijk dat we de kwaliteit en opgedane kennis explicieter borgen binnen de organisatie. Het kan niet alleen in onze hoofden zitten. Door hier meer op in te zetten zijn we minder kwetsbaar voor veranderingen en kan de organisatie het tempo volgen. Daar ligt wel een van mijn talenten denk ik. Het is daarom een mooi moment voor een weloverwogen volgende stap.”

Speerpunten

De volgende stappen die genomen worden hebben volgens Patrick te maken met drie speerpunten, waarbij extern gekeken wordt naar de bewegende wereld, en intern gefocust wordt op wat er hiervan allemaal op TASK afkomt. “Dat gaat met een enorme snelheid, waardoor de wendbaarheid van TASK zal moeten worden behouden. Mijn rol hierin is ervoor te zorgen dat we al die externe veranderingen blijven zien en voelen, en hierop de juiste keuzes maken. Waar zetten we op in? We kunnen niet álles met TASK. Met een knipoog zeg ik ook altijd maar dat we een bescheiden MKB’er zijn, dus we zullen keuzes moeten maken. Het is aan mij om daar samen met Martin richting aan te geven.”

Het komende decennium staat Nederland voor een aantal grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, energietransitie en de sterke toename van technologie in de infrastructuur. Stuk voor stuk thema’s die de sector dwingen tot een transitie en het ontwikkelen van nieuwe, hechtere samenwerkingen. “In mijn nieuwe rol als directeur heb ik daarom als eerste speerpunt de taak om ervoor te zorgen dat TASK wendbaar is en blijft aansluiten op de sterk veranderende omgeving.” Hoe Patrick ervoor gaat zorgen dat TASK hierin wendbaar blijft is door bijvoorbeeld gebruik te maken van scenarioplanning en een risico gestuurd kwaliteitssysteem. “Daarbij zie ik de plannenmakerij als een hulpmiddel zodat we daarna de juiste kant op gaan. Maar het hoeft niet tot doel te zijn dat we alles verankeren in processen en systemen. Hierdoor kunnen we met zijn allen klem komen te zitten in de organisatie. Door een open blik te houden, goed te structureren op onderdelen waar we kennis willen delen of risico zien, en de rest vrij te laten, blijven we wendbaar.”


"En ja, ik ga proberen niet te veel in de weg te lopen"


TASK DNA

Volgens Patrick komt het langjarige succes van TASK voort uit de sterke eigen identiteit. “We weten wat we kunnen en hebben een duidelijke focus. Onze identiteit ligt diep verankerd in het DNA van de TASKer. De identiteit van TASK is heel stevig en daar hoef ik volgens mij weinig aan te doen, behalve ervoor te waken dat de werkomgeving veilig blijft. Ik ben echt ontzettend trots op het talent dat wij in huis hebben. Ik sta er regelmatig versteld van wat onze projectconsultants allemaal voor elkaar weten te boksen. Mijn tweede speerpunt – en voornaamste taak - zal daarom het bewaken van de kernwaarden (samenwerken, betrokkenheid en ondernemerschap) zijn. Dat doe ik door de businessmanagers ruimte te geven om het team te leiden zoals ze dat zelf willen. Daarnaast blijf ik sparringpartner voor projectconsultants die daar behoefte aan hebben. Voor mij is dat Bouwen op Mensen. En ja, ik ga ook proberen om niet te veel in de weg te lopen”, zegt hij al lachend.

Productdienstverlening

Ten derde geeft Patrick als speerpunt het ontwikkelen van de productdienstverlening aan. TASK staat volgens hem bekend als betrouwbare partner in de interim dienstverlening. “We hebben goede klantrelaties en een mooie portefeuille met raamovereenkomsten voor deze vorm van dienstverlening. Maar door de grote uitdagingen in de sector merken we dat onze klanten steeds meer de behoefte hebben aan samenwerking op basis van productdienstverlening. Sommige uitdagingen zijn zo complex dat dit vraagt om de denkkracht van een gehele organisatie, in plaats van een losse adviseur. Wat mij betreft een goede ontwikkelingen omdat we op deze manier samen met de klant onze slagkracht kunnen vergroten.” Geert en Patrick hebben de afgelopen jaren de eerste stappen gezet in deze nieuwe manier van dienstverlening. Hier ligt voor TASK een grote groeimarkt. “Vanuit mijn nieuwe rol ben ik de aanvoerder van de verdere ontwikkeling van deze dienstverlening. Ik heb er ontzettend veel zin in om hiervoor samen met een team van collega’s een solide businessmodel op te tuigen. We staan aan de vooravond van een volgende stap. Productmatig denken is iets dat ik in mijn bloed heb, ik doe dat al 15 jaar. Dus daar aanvoerder van zijn en dat verder brengen geeft mij veel energie.”

Eigen winkeltje

“Ik had laatst een gesprek met een nieuwe collega. Hij vertelde hoe uniek het sollicitatieproces van TASK is. We kijken naar de persoon, naar de talenten en competenties. Ik geloof echt in die cultuur. Luisteren naar het individu en dan kijken welke mogelijkheden wij kunnen creëren in plaats van na te gaan in welk hokje deze persoon past. Als samenwerking, ondernemerschap en betrokkenheid vanuit de persoon al goed zit, gaat de rest van zelf. Dat is voor mij de FIT. Deze FIT voel ik zelf ook, in mijn nieuwe rol. Ik was als businessmanager eerst heel druk met het draaiende houden van mijn eigen winkeltje, Contractmanagement. Maar de laatste jaren heb ik veel meer strategische taken naar me toe getrokken en ben ik het veel leuker gaan vinden om over het geheel van TASK na te denken. Dat voelden Geert en Martin feilloos aan.”

Koud water vrees

Patrick heeft goed nagedacht over de keuze om de nieuwe directeur van TASK te worden. “Als eerst vond ik het belangrijk dat ik wel de autonomie zou krijgen om te handelen naar dat ik denk dat goed is. Martin gaf aan dat ik nieuwe dingen naar mij toe mag trekken, dat vond ik heel belangrijk. Ten tweede vond ik het spannend de stap te maken nadat de zaak verkocht werd aan Intersaction. In 2018 ben ik met Martin en Geert de eerste gesprekken gaan voeren over mijn rol als directeur. Een jaar hierna werd de zaak verkocht aan Intersaction, waarbij TASK onderdeel van de holding InterConsulting Group werd. Hier moest ik even over nadenken, van autonome MKB’er zouden we onderdeel van een holding worden. Hoe zou de nieuwe werkelijkheid eruit gaan zien? Ik had koud water vrees. Nu kan ik er om lachen want ik zie alleen maar mooie kansen op ons afkomen, door binnen de holding op specifieke thema’s de samenwerking te zoeken. Met name voor onze projectconsultants opent dit nog meer deuren. En met die autonomie van TASK zit het ook goed. Het is in het belang van de holding om de sterke naam van TASK te behouden.”

"Dat ze mij die omgeving toevertrouwen vind ik heel bijzonder"


Grootste uitdaging

Patrick geeft aan dat de grootste persoonlijke uitdaging op korte termijn voor hem het loslaten en afstand nemen is. “Ik kom uit de businessmanagers rol, weet precies hoe de operatie werkt en heb ook nog eens een sterke mening, dat zal ik zeker houden. Maar ik hoef niet meteen met een oplossing aan te komen en het naar me toe te trekken. Dat zal voor mij even wennen worden. Gelukkig hebben we een cultuur waarbij we elkaar graag van positieve feedback voorzien, dus ik maak me er ook niet te druk om”, zegt hij met een glimlach.

Tot slot is hij vooral super trots dat Martin en Geert hem hebben gevraagd de nieuwe directeur van TASK te worden. “Ook gun ik het Geert, omdat ik weet dat hij graag een wat vrijere rol wil invullen de komende jaren. Het is voor Geert en Martin natuurlijk niet niks, na jarenlang met zijn tweeën aan het roer te hebben gestaan. Dus dat ze mij die omgeving toevertrouwen vind ik heel bijzonder. Ik heb er ontzettend veel zin in!”

Lees hier het interview met Geert Kotter over zijn vertrek uit de directie van TASK.

Bron:Publicatiedatum: 24 december 2020
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top