Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Omgevingsmanager Lucas bij Gemeente Den Haag

Lucas Jansen (team Omgevingsmanagement) werkt voor de Gemeente Den Haag. Hij heeft vanuit zijn rol als omgevingsmanager al meerdere projecten afgerond. “Ik vind het leuk om de start mee te maken, maar zeker ook het eindresultaat te zien”.

"Als omgevingsmanager van het programma Stadsdentrees van de Gemeente Den Haag was ik betrokken bij de bouw van de ondergrondse fietsenstalling direct naast het centraal station van Den Haag", aldus Lucas. "In die stalling is plek voor 8000 fietsen. De bouw van de ondergrondse fietsenstalling was een serieus project, met veel dynamiek en soms wat clashes, maar ontzettend leuk. In het IPM-team van de Gemeente Den Haag ging iedereen voor elkaar door het vuur en dat maakte het project mooi, ondanks dat er grote druk op stond. Naast de fietsenstalling heb ik gewerkt aan de overkluizing van de Utrechtsebaan (A12) ter hoogte van het Malieveld. Deze overkapping heeft de Gemeente Den Haag gerealiseerd om een voetganger- en fietsverbinding te maken tussen het Haagse Bos en het stadspark Koekamp.”

Samenspel

Ook heeft Lucas gewerkt aan een winkelgebied in het Statenkwartier (Frederik Hendriklaan-Aert van der Goestraat-Willem de Zwijgerlaan). “Dat was een pittig project met veel dynamiek door grote betrokkenheid vanuit de bewoners en winkeliersverenigingen. Bij dit project was ik pas net voor de uitvoeringsfase betrokken geraakt en moesten we in korte tijd bij de verschillende stakeholders het vertrouwen winnen dat wij ook tijdens de uitvoering zo goed als mogelijk rekening houden met hun (diverse) belangen. Er ontstond al snel een goed samenspel tussen aannemer, projectteam Gemeente Den Haag, bewoners en vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen. De basis voor de samenwerking was een tweewekelijks omgevingsoverleg waarin de afspraken werden gemaakt en werd besproken wat er wel en niet goed ging. Een belangrijk (bijkomend) onderdeel van de herinrichting was de tijdelijke verplaatsing van kiosken en de bouw van nieuwe kiosken door een verplichting vanuit gemeentelijk beleid. De impact van onze werkzaamheden voor de kioskeigenaren was groot en verwachtingsmanagement op individueel niveau was noodzakelijk om de eigenaren mee te krijgen in het veranderproces.”


"Op het moment dat een tegenslag niet jouw tegenslag maar die van het team is, dan heb je het volgens mij goed voor elkaar"

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Het leukste vind ik om een project aan het begin op gang te brengen. Hoe zorg je voor de juiste overlegmomenten tussen stakeholders, het projectteam (opdrachtgever) en de aannemer (opdrachtnemer)? De start van zo’n project vind ik heel interessant, omdat je daarmee gelijk een goed fundament kan leggen en ervoor kan zorgen dat een tegenvaller in het project minder impact zal hebben. Dat was bij de Frederik Hendriklaan het geval. Dat liep nog alle kanten op maar uiteindelijk is dat met duidelijk omgevingsoverleg in goede banen geleid. Bij een eventuele tegenslag is het belangrijk dit binnen het team te bespreken en te zorgen voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat de commitment vanuit het team om iets aan te pakken belangrijk is om een project tot slagen te maken. Op het moment dat een tegenslag niet jouw tegenslag maar die van het team is, heb je het volgens mij goed voor elkaar. Dan deel je met het team de oplossing.”

Vertrouwen binnen IPM team

“Het meest unieke project dat ik heb gerealiseerd is de bouw van de ondergrondse fietsenstalling geweest. Daar hebben we flink moeten discussiëren met de aannemer. Dat had ermee te maken dat ongeveer drie meter vanaf het centraal station van de Gemeente Den Haag een bouwput werd gemaakt. We zaten in een 5 meter diepe put, over de hele lengte van het plein. Dat moest gefaseerd worden uitgegraven. Toen ik de vrachtwagens in die diepe kuil bezig zag dacht ik ‘dit is serieuze business’. Het spannende was dat twee uitgangen van het Centraal Station altijd bereikbaar moesten blijven. Zowel qua veiligheid als inkomsten van de ondernemers met een winkel in het station. Je maakt van te voren afspraken met de aannemer, maar deze komen tijdens de uitvoering onder druk te staan vanwege verschillende redenen. We hebben ons toen hard gemaakt om het station toegankelijk te houden, en dat is uiteindelijk gelukt. Het vertrouwen in en binnen het IPM team is dan heel belangrijk. Een contractmanager moet volledig achter je staan om zaken voor elkaar te krijgen. Het uitonderhandelen van een omgevingscomponent in het contract met de aannemer is van belang om regie te houden op de reductie van de impact van de werkzaamheden op de omgeving. De aannemer houden aan de ‘omgevings’ afspraken die van te voren zijn gemaakt en zijn vastgelegd in een contract, is van essentieel belang. Door de aannemer aan te sturen, op de afspraken te wijzen, samen te werken en het met elkaar eens te zijn over de aanpak die je voor ogen hebt, breng je het project tot een goed einde.”

"Ik ben ervan overtuigd dat de commitment vanuit het team om iets aan te pakken belangrijk is om een project tot slagen te maken"


Op dit moment is Lucas bezig met de volgende interessante en leuke projecten:

  • Inrichting Maria Stuartplein inclusief bouw woontorens Grotius;
  • Inrichting openbare ruimte Kijkduin-bad + bouw entree en fietsenstalling;
  • Inrichting openbare ruimte Koningin Julianaplein;
  • Herinrichting Koekamp;
  • Aanleg Haven Den Haag Centraal;
  • Inrichting openbare ruimte fase 4B, World Forum Den Haag.

Bron van de afbeelding: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/ontwikkelingen-in-de-stad/veel-veranderingen-in-kijkduin.htm

Bron:Publicatiedatum: 7 mei 2021
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top