Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Managementteam TASK aan het roer: ‘aandacht is het nieuwe goud’

Na het afzwaaien van Geert en Martin staat nu het volledige Managementteam aan het roer. Annemarie Rutgers, Dennis de Kok, Jaap Dekker, Patrick Soons, Petra Oostendorp en Sebastiaan Muris vertellen over hun ambities voor de komende jaren. Ze vullen elkaar goed aan, zetten de mens centraal en zijn het er alle zes over eens: aandacht is het nieuwe goud. “We leven in een snelle wereld met veel andere bureaus, maar wij onderscheiden ons door écht aandacht te geven.”

Het MT bespreekt met elkaar op een zonnige woensdagmiddag de ambities voor de toekomst. Ze bouwt voort op het fundament dat de voormalige directie heeft gelegd. Jaap: “Martin en Geert waren in evenwicht. Martin richtte zich iets meer op de interne zaken en Geert trad meer naar buiten toe. Maar beiden vroegen altijd: zit je lekker in je vel en heb je nog leuk werk? Vandaar dat dat uiteindelijk een doelstelling werd binnen TASK: het hebben van leuk werk. Die doelstelling houden we in de toekomst overeind: de idealen van TASK staan nog altijd als een paal boven water.”

Gerichte aandacht

Eén van die idealen is het TASK familiegevoel, ook wel het warme bad genoemd. Het huidige MT blijft daar veel aandacht voor houden. Petra: “Het afgelopen jaar was dat nog wel eens moeilijk door Corona en de afstand, maar juist nu besteden we veel aandacht aan het familiegevoel met bloemen en taart bij een jubileum, een bak-challenge met Pasen en het persoonlijk rondbrengen van de kerstpakketten in december. We vinden die verbinding heel belangrijk. Dat is onderdeel van het TASK-DNA.” Jaap vult aan: “We leven in een snelle wereld met veel andere bureaus, maar wij onderscheiden ons door écht aandacht te geven.” Patrick: “Het gaat in onze sector vaak over thema’s als technische innovaties en big data. We merken dat veel bedrijven afbuigen naar tooling – het in systemen proberen te regelen. In onze visie blijft de mens de verbindende factor in complexe (bouw)projecten. Wij als TASK zeggen: ‘een werkend systeem kan alleen als je de techniek én de menskant op orde hebt’.”

"Wij als TASK zeggen: 'een werkend systeem kan alleen als je de techniek én de menskant op orde hebt'"

Sebastiaan: “Daarom zijn we continu opzoek naar de FIT. Zit jij hier op je plek, doe je leuke dingen en krijg je er energie van? Kunnen we daarnaast de juiste en leuke projecten aanbieden zodat de elementen samenkomen? Hiervoor blijven we onszelf, de medewerkers en onze kennis ontwikkelen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons duurzame HRM-beleid.” Dennis: “Ook kijken we naar de voorkant. Past deze persoon bij de organisatie en beschikt hij of zij over de TASK kerncompetenties? We moeten allemaal ondernemend en betrokken zijn en samenwerken.” Jaap: “Daarnaast is waardering ook belangrijk. Oprechte waardering doet mensen vaak zoveel meer dan alleen een bonus. Het gaat ook om het uitspreken van de kleine dingen. Ons motto is: ‘aandacht is het nieuwe goud’.” Annemarie: “En daarom kijken we binnen TASK niet alleen maar naar het beleid, maar vooral naar wat iemand in een bepaalde situatie nodig heeft. Wanneer iemand een vervelende situatie in de privésfeer meemaakt, dan kan je kijken naar hoeveel verlof iemand wettelijk krijgt. Maar bij TASK denken we: hoe kunnen wij deze collega het beste ondersteunen en is deze oplossing wel passend? Daarbij hebben we oog voor een goede verhouding tussen die aandacht en het bedrijf draaiende houden.” Patrick: “Bij TASK willen wij er elke keer met elkaar het beste uit halen. Het gaat niet alleen om de consultants, de staf of het Managementteam, we doen het als een collectief en daarom draaien wij.” Dennis: “We zetten de mens centraal en we leveren maatwerk. Het ene project is het andere niet, en de ene opdrachtgever is niet de andere.”

"Het gaat niet alleen om de consultant of het Managementteam, we doen het als collectief en daarom draaien wij"

Ambitie

Als we inzoomen op de ambitie voor de komende jaren begint Jaap: “We proberen onze dienstverlening op de veranderende markt af te stemmen. Onze visie is om dat met een eigen, vaste club mensen te doen die betrokken en aan ons verbonden is. Ik geloof er steeds meer in dat mensen óns benaderen en via ons netwerk bij ons komen, dan in het werken met recruiters. En dat gebeurt ook. Op onderdelen zoeken we nog meer de samenwerking op met strategische partners. Het gaat ons er uiteindelijk om dat we duurzaam toegevoegde waarde leveren en met maatwerk een oplossing bieden aan de klant.”

Eén van deze strategische partners is Balance, net als TASK, onderdeel van de ICG-holding. Patrick: “Twee sterke bedrijven met beide een nieuwe generatie management aan het roer. Elk met hun eigen focus en aanpak, waardoor er voor klanten en potentiële collega’s iets te kiezen blijft. Dit neemt niet weg dat we op bepaalde thema’s nadrukkelijker de samenwerking met Balance opzoeken. Dit doen we bijvoorbeeld aan de achterkant door slimmer in te kopen, maar ook aan de voorkant door productdienstverlening.” Dennis: "Op dat gebied hebben beide organisaties een stevige ambitie. TASK wordt de trekker van productdienstverlening, maar gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de benodigde capaciteit. Onze ambitie is om tot de top 3 van productdienstverleners in de samenwerkingsraamovereenkomst met Rijkswaterstaat te behoren en tot de top 5 van procesdienstverleners in integraal projectmanagement. Vanuit het MT TASK sturen Annemarie en ik dit aan.”

Ook intern legt TASK de lat hoog. Sebastiaan: “We krijgen van onze medewerkers al jaren een dikke 8 in het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat komt mede door die aandacht die we eerder noemden. Die aandacht wordt door de medewerker nog veel belangrijker gevonden dan de mooie projecten. Onze ambitie is zeker om deze score de komende jaren te behouden.”


Samen meer dan de som der delen

Om deze medewerkerstevredenheid overeind te houden is een goede samenwerking van het zeskoppige Managementteam cruciaal. Annemarie: “Als MT vullen we elkaar qua kennis, kunde en persoonlijkheid aan.” Patrick: “Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel, met daarbinnen ieder zijn eigen aandachtsgebied. Zo pakken we een hoop zaken projectmatig met elkaar op. Op het moment dat Annemarie meer tijd heeft steekt zij haar vinger op, een andere keer is dat Sebastiaan. Dat is heel vanzelfsprekend.” Jaap: “De samenwerking staat op één. We gaan voor een gemeenschappelijk doel.” Petra: “We zitten niet bij elkaar om in ons eentje de beste te zijn. We willen met elkaar de beste zijn.”

"We zitten niet bij elkaar om in ons eentje de beste te zijn. We willen met elkaar de beste zijn"

Martin en Geert hebben een mooi fundament neergezet waar het huidige MT op verder bouwt. De basis is zo stevig neergezet dat het TASK DNA in iedereen zit. In de markt zien we steeds vaker dat er wordt geadverteerd met ‘aandacht’. Bij TASK is dat anders. Aandacht is bij ons niet zozeer ‘het nieuwe goud' maar 'vanzelfsprekend goud'. Je voelt dat de oprechte aandacht in ons DNA zit. Dit is gevat in onze slogan 'bouwen op mensen'. Het MT als nieuwe generatie aan het roer maakt geen radicale ommezwaai in de plannen voor TASK, maar zet op bepaalde thema's zeker stappen. Zo gaan we TASK nog nadrukkelijker presenteren als aantrekkelijke werkgever, zetten we onze veiligheidscultuur stevig neer en bouwen we aan nieuwe proposities zoals het leveren van volledige IPM-teams en procesmanagement in de energiemarkt. Zo blijven we als TASK FIT voor de toekomst!

Nieuwsgierig geworden naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Patrick Soons via patricksoons@task.nl of bel ons op 030 281 9300! De koffie staat klaar!


Bron:Publicatiedatum: 15 juli 2021
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top