Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Gemeente Haarlem gunt TASK aanbesteding Inhuur Omgevingsspecialisten

Foto: Caroline Rindertsma

Opgesplitst in zeven percelen, heeft de gemeente Haarlem een raamovereenkomst in de markt gezet voor de inhuur van omgevingsspecialisten. Met succes heeft TASK zich ingeschreven voor perceel 5 Programma’s. De komende twee tot vier jaar zal de gemeente Haarlem Programma- of Gebiedsmanagers en Strategisch Beleidsadviseurs uitvragen via de raamovereenkomst die gegund is aan TASK.

Bij TASK zijn we blij met het goede nieuws uit Haarlem! Voor de inhuur van omgevingsspecialisten zal de gemeente zich de komende jaren beroepen op partijen die zijn aangesloten bij de betreffende raamovereenkomst.

De uitvragen binnen perceel 5 specificeren zich tot complexe programma’s binnen de gemeente. Een programma- of gebiedsmanager zal verantwoordelijk zijn voor een programma/gebied en/of een of meer projecten van complexe, strategische en multidisciplinaire aard. Het programma of project heeft een grote fundamentele invloed op de (lokale) samenleving. Afstemming met belanghebbenden, marktpartijen en andere overheden is van cruciaal belang in deze rol.

Een strategisch beleidsadviseur richt zich in zijn rol vooral op het actief volgen en analyseren van relevante trends en ontwikkelingen; en adviseert daarover aan directie en bestuur. Op het gebied van beleidsstrategieën zorgt hij voor draagvlak bij collega’s en waar relevant ook bij belanghebbenden, marktpartijen en andere overheden.

Team Omgevingsmanagement & Projectmanagement

Bij TASK zijn we verheugd met de raamovereenkomst van de gemeente Haarlem. De opgave past goed binnen de focus van onze teams omgevingsmanagement en projectmanagement. Het team TASK richt zich op complexe projecten en programma’s waarbij de participatie bij belanghebbenden centraal staat. Onze projectconsultants helpen opdrachtgevers bij de interactie met de omgeving.

Onze teams staan altijd open voor nieuw talent. Weet jij ten midden van deze complexe projecten de omgeving tevreden te houden? Kun jij een netwerk van belangen inzichtelijk maken en gebruiken ten gunste van je project? Zijn jouw social skills zo goed dat je een natuurlijk aanspreekpunt bent voor stakeholders?

Vacature Adviseur Omgevingsmanagement >


Bron:Publicatiedatum: 1 april 2020
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top