Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Een jaar bij ProRail: Wiebe Gielen blikt terug

In januari 2021 ging Wiebe Gielen aan de slag als Projectmanager Spoorinfra bij ProRail, met een aantal projecten in Amersfoort. Het emplacement in Amersfoort is een belangrijk spoorknooppunt voor zowel goederen als reizigersvervoer. Het gehele emplacement kent een grote vervangingsvraag waaronder een groot aantal wissels, het gehele beveiligingssysteem en kabels en leidingen. De afgelopen jaren zijn veel studies gericht op het vraagstuk: wat is de beste manier om deze vervanging zo efficiënt en toekomstbestendig mogelijk te realiseren? Het antwoord is complex: geen één op één vervanging, maar een spoor-layout aanpassing van een groot deel van hele emplacement. Wiebe werkte het afgelopen jaar binnen ProRail met zijn team aan deze grote vervangingsopgave, met als doel een duurzaam, robuust en toekomstbestendig emplacement Amersfoort.

Van planning tot projectbesluit

“Het leuke aan mijn projecten portefeuille is de veelzijdigheid. Zo was ik in Oost-Amersfoort bezig met een project in uitvoering en in West-Amersfoort met een project dat in de planuitwerkingsfase zat.” Ook heeft Wiebe twee projecten op het emplacement Amersfoort opgestart. “Bij project Amersfoort West is de vervangingsopgave zo groot en complex dat dit in een 7-weekse buitendienststelling moet worden uitgevoerd. Dat heeft grote impact op de dienstregeling en vraagt veel voorbereiding en analyses vanuit ProRail maar ook veel van de markt in zowel de voorbereiding als de uitvoering”.
De focus van Wiebe lag afgelopen jaar nadrukkelijk op het hechter maken van het team, de afstemming met de interne organisatie en het aanbestedingsgereed maken van het project. Ook bracht hij structuur aan en schetste hij een gezamenlijk beeld van de opgave. Dit is uiteindelijk gekoppeld aan de planning en de benodigde besluitvormingstrajecten. Dit alles heeft geresulteerd in een positief projectbesluit en een aanbestedingsdossier voor project Amersfoort West. Inmiddels is de volledige projectenportefeuille conform de gemaakte afspraken overgedragen aan een ProRail projectmanager.

Binnen de scope

Naast de aandacht voor het team, de planning en de benodigde besluitvormingstrajecten heeft Wiebe naar eigen zeggen veel getrokken aan open eindjes in de scope. “Er moest binnen het team helderheid komen over wat we nog aan de scope konden toevoegen en wat niet. In het begin maakte ik daar vooral bij de assetmanagement-kant geen vrienden mee, ik heb vaak nee moeten zeggen uit bescherming voor het project. Er waren veel aanvullende scope verzoeken, het is goed om dan soms de deur dicht te doen. Daarvoor moet je wel eerst goed intern afstemmen en inzichtelijk maken welke ruimte je hebt, maar nog veel belangrijker welke ruimte je niet hebt. De huidige scope van het project werd namelijk zo groot dat wij ons grote zorgen maakten over de haalbaarheid in relatie tot de uitvoeringsperiode en gekoppelde buitendienststellingen. De uitvoerig is pas in 2024, dat is nog ver, maar dat moet nu al worden afgestemd met vervoerders en vastgesteld worden binnen ProRail. Uiteindelijk is er nog een behoorlijke scope aanpassing geweest met een uitbreiding van de uitvoeringsperiode. Hiermee heeft het project een intern en extern gedragen scope die is gehard in het projectbesluit”.

Afronding

Wiebe blikt terug op een mooie periode bij ProRail. “Ik vind het heel leuk en uitdagend dat ik deze grote projecten bij ProRail heb mogen doen en dat het ook gelukt is om deze projecten een stap verder te brengen. Ik heb geleerd dat hoe groot een project ook is, het uiteindelijk gaat om het team en het meenemen van de interne organisatie en de stakeholders.” Wiebe heeft zijn opdracht inmiddels afgerond bij ProRail en is nu werkzaam bij de gemeente Den Haag als projectmanager voor de programma’s Fiets en Verkeersveiligheid. Voor hem een lang gekoesterde wens om in zijn eigen stad te mogen werken en een uitstapje te maken buiten de spoorwereld.

Wil jij ook meewerken aan projecten op het gebied van Mobiliteit, Water, Ruimte of Energie? Laat het ons weten, want wie weet zijn we een goede match!

Bron beeld: ProRail


Bron:Publicatiedatum: 28 februari 2022
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top