Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Rijkswaterstaat gunt Balance en TASK productopdracht projectbeheersing voor Programma V&R WNN

Foto: Prins Willem Alexandersluis (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)

Balance en TASK zijn verheugd met de gunning van Rijkswaterstaat voor het project “Projectbeheersing Multidisciplinaire producten ten behoeve van Programma Vervanging & Renovatie en overige VenP-projecten WNN”! Het project is onderdeel van de raamovereenkomst Projectbeheersing tussen Balance en Rijkswaterstaat. De komende drie jaar gaat Rijkswaterstaat de projectbeheersing van het project op productbasis uitbesteden aan Balance en TASK. De opdracht kan met drie jaar verlengd worden.

Het programma Vervanging & Renovatie WNN

Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. Grote delen van de netwerken van RWS zijn al meer dan 50 jaar in gebruik. Door veroudering en intensiever gebruik komt het steeds vaker voor dat bruggen, viaducten en sluizen het einde van hun technische levensduur bereiken. Met het programma Vervanging en Renovatie wil Rijkswaterstaat hierop anticiperen. Tegelijkertijd moet de functie van de netwerken in stand worden gehouden, met vaak nog hogere verwachtingen qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan waar oorspronkelijk op is ontworpen.

Het programma Vervanging en Renovatie West-Nederland Noord (V&R WNN) bestaat uit een programmateam en drie projectteams, allen ingedeeld volgens het IPM-model. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vervangen en renoveren van objecten in de regio West-Nederland Noord. In projectteams wordt het planfasetraject doorlopen tot de overdracht aan het realisatieteam. Projecten die momenteel in de planfase bevinden zijn: Balzandbrug, Prins Willem Alexandersluis, Schellingwouderbrug, Veerhavens Den Helder/Texel en Complex IJmuiden. Naast deze toegekende projecten zijn er potentiele projecten waarvan beoordeeld wordt of deze in het V&R programma opgenomen moeten worden.

Productopdracht projectbeheersing

De projectbeheersing van het grootschalige programma Vervanging & Renovatie WNN gaat Rijkswaterstaat op productbasis uitbesteden aan Balance en TASK. De opdracht bestaat uit het leveren van (deel)producten voor de disciplines: financieel management, planningsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en projectondersteuning.

Het doel van de samenwerking is ‘projectbeheersing as a service’. Balance en TASK gaan Rijkswaterstaat op het gebied van projectbeheersing ontzorgen. Dus geen producten over de toonbank gooien, maar kundige adviseurs met een brede blik die kwaliteit en maatwerk bieden.

Artikelenreeks V&R-opgave

Om kennis te delen met de markt is TASK begonnen met een artikelenreeks over de V&R-opgave. Driewekelijks publiceren wij een artikel over de V&R-opgave. Inmiddels zijn er twee artikelen geschreven:

#1: De enorme uitdaging van de V&R-opgave
#2: Nieuwe vormen van samenwerking in de V&R-opgave

Team projectbeheersing

Een team met acht projectbeheersers waarin kennis en ervaring van verschillende projecten wordt gedeeld. Samen richten zij zich op complexe projecten en programma’s bij diverse publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven (o.a. TenneT). Zie jij het ook zitten om als projectbeheerser voor TASK aan de slag te gaan? Wij zijn op zoek naar verschillende mensen!

Vacature Adviseur Projectbeheersing >

Bron:Publicatiedatum: 18 juni 2020
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top