Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Manager projectbeheersing als spil in een project, wat houdt dat in?

Het vervangen van de Stolperbasculebrug bij Schagen is een complexe operatie. Herman Crezee (EIFFEL Projects) en Tino van der Giesen (projectleider provincie Noord-Holland) schetsen de vele uitdagingen van het project. In het projectteam van Tino is Herman de manager projectbeheersing. Hij bewaakt kosten & planning en houdt zo zijn teamleden scherp. Hoe pakt hij dit aan, en wat is de maatschappelijke impact?

Wat komt er allemaal kijken bij dit project?

Herman Crezee: ‘De huidige basculebrug in de provinciale weg stamt uit de jaren dertig. De brug is krap en door ouderdom aan vervanging toe. De eerste plannen voor vervanging dateren van 2018, dus voor Covid. Je begrijpt dat er gaandeweg best zaken zijn veranderd. Dat beïnvloedt de plannen. Prijzen van energie en grondstoffen stegen. Als manager projectbeheersing probeer je dit soort risico’s zo volledig mogelijk in beeld te brengen.’

Tino van der Giesen: ‘Daarnaast moeten we bestaande infrastructuur aanpassen, een weg en leidingen verleggen. De stikstofproblematiek en krapte op het energienetwerk hebben ook gevolgen voor bouwprojecten als deze. Brugwachters in Heerhugowaard gaan de nieuwe ophaalbrug op afstand bedienen. Dat betekent een zware stroomaansluiting. Er zijn zoveel factoren waar je op moet letten.’Wat was vanuit het vakgebied projectbeheersing de grootste puzzel?

Herman: ‘Dat is toch de financiële uitdaging geweest. Hoe je tot een goede raming komt in een tijd van extreme prijsindexatie van bouwmaterialen en stikstofonzekerheden. Bij projectbeheersing zoek je naar houvast: van welke kosten mag je uitgaan, hoeveel reserve bouw je in voor tegenvallers en wanneer kun je terugvallen op algemene middelen van de provincie? Je moet het beoogde budget kunnen uitleggen aan de politiek. Dat maakt mijn functie uitdagend.’

Een manager projectbeheersing heeft dus een grotere rol gekregen?

Herman: ‘Ik denk het wel. Ik kijk vooruit, zorg voor onderbouwing van beslissingen. Ik zoek constant antwoord op de vraag: “Wat betekent het als?” Zo maak je uitvoering uiteindelijk mogelijk. In grotere projecten is het voortdurend scheppen van overzicht zeker noodzakelijk. Dit werk is echt complexer geworden.’

Tino: ‘De verschillende rollen in ons team kun je zien als een bloem. De technisch manager, omgevingsmanager, contractmanager, allemaal zijn ze een van de bloemblaadjes. Herman is als projectbeheerser het middelste van de bloem, hij moet alles waar de anderen in het team aan werken ook in de gaten houden. Je hebt elkaar echt nodig, zeker als de omstandigheden telkens veranderen.’

Daarnaast is zo’n nieuwe brug ook een technische uitdaging?

Tino: ‘Zeker. Tegelijk staat het maatschappelijke belang voorop. Het is simpel: mensen moeten het Noordhollands kanaal over kunnen. De eerstvolgende oversteek is dertig kilometer verderop. Omrijden is niet handig en kost ook gewoon geld. Voor de nieuwbouw hebben we besloten dat de oude brug nog een tijdje blijft liggen. Dat betekent dat we aan het eind van het project bijvoorbeeld de wegen moeten aanpassen. Daar zie je dat techniek, omgeving en de kosten elkaar beïnvloeden.’

Is duurzaamheid ook een issue geweest?

Herman: ‘Zeker: het ontwerp zelf is duurzaam. De brug is ontworpen volgens de principes van Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD). Een nieuwe ontwerpmethode, gericht op het kunnen hergebruiken van onderdelen van de brug’.

Tino: ‘De factor duurzaamheid speelt ook bij het aanpassen van de wegen. De provincie vernieuwde nog niet zo lang geleden de weg een stukje verderop. Het is niet duurzaam om infra elke vijf jaar aan te passen natuurlijk. Hier speelt het plan zo optimaal mogelijk op in.’

Wanneer kunnen we de nieuwe brug komen bewonderen?

Herman: ‘Nou, reken maar op eind 2025, begin 2026. We hebben als projectteam wel net een mijlpaal bereikt: we hebben budget voor de uitvoering aangevraagd bij Provinciale Staten. Mooi om daar aan te kunnen bijdragen. Dat is uiteindelijk mijn missie: zorgen voor betrouwbare, voorspelbare informatie over bijvoorbeeld de kosten, ook richting politiek en bestuurders. Daarmee heb je echt maatschappelijke impact.’

Heb je nog vragen of wil je hier eens over sparren? Dan kun je altijd mailen naar hermancrezee@task.nl.

Bron beeld: Witteveen & Bos

Bron:Publicatiedatum: 14 maart 2023
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top