SOCIAL TASK

Waterschap Brabantse Delta start samenwerking met TASK, AT Osborne en Grondwerk PM

Het consortium TASK – AT Osborne – Grondwerk PM heeft de definitieve gunning binnen van de aanbesteding ‘Raamovereenkomst inleen personeel’ van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap wenst in gevallen van een tijdelijk kennis- of capaciteitstekort extern personeel in te lenen door middel van een raamovereenkomst en daarbinnen snel te kunnen handelen. TASK, AT Osborne en Grondwerk PM hebben perceel 1 verworven, het betreft de levering van IPM- en onderliggende rollen.

Waterschap Brabantse Delta wil de waterautoriteit zijn die integraal zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. In het realiseren van deze missie spelen mensen een centrale rol.

De leden van het kernteam van TASK, AT Osborne en Grondwerk PM zijn verheugd om het waterschap de komende jaren te versterken op het gebied van integrale projectmanagementrollen. “De visie van Waterschap Brabantse Delta sluit goed aan op onze slogan ‘bouwen op mensen’”, aldus Dennis de Kok (Business Manager TASK).

De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar en kan oplopen tot maximaal vier jaar.


Meer informatie?


Manager   Dennis de Kok

Telefoon  030-2819300

Bron:Publicatiedatum: 8 januari 2019
Meer info? Kom in contact
Meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

T   030-2819300
E   info@task.nl

Top