Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK start het jaar goed met verschillende samenwerkingen

TASK is het nieuwe jaar uitstekend gestart! Met de opdrachtgevers ProRail en Waterschap Brabantse Delta zijn overeenkomsten afgesloten voor de inhuur van interim professionals.

ProRail

Het consortium Movares - TASK heeft een overeenkomst getekend met ProRail voor de aanbesteding 'Landelijk - Inhuur van Interim Professionals'. De aanbesteding omvatte twee percelen binnen het domein Techniek. Het consortium heeft beide percelen binnen gehaald. Dat betekent dat uitvragen voor o.a. projectmanagementrollen bij ProRail niet aan de totale markt worden aangeboden, maar alleen binnen de raamovereenkomst. De overeenkomst geldt voor een duur van twee jaar en kan oplopen tot in totaal acht jaar.

Wij zijn verheugd om één van de leveranciers te zijn van ProRail voor de projectmanagement uitvragen (waaronder contractmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en projectmanagement)!

Waterschap Brabantse Delta

Het consortium TASK – AT Osborne – Grondwerk PM heeft de definitieve gunning binnen van de aanbesteding ‘Raamovereenkomst inleen personeel’ van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap wenst in gevallen van een tijdelijk kennis- of capaciteitstekort extern personeel in te lenen door middel van een raamovereenkomst en daarbinnen snel te kunnen handelen. TASK, AT Osborne en Grondwerk PM hebben perceel 1 verworven, het betreft de levering van IPM- en onderliggende rollen. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar en kan oplopen tot maximaal vier jaar.

Waterschap Brabantse Delta wil de waterautoriteit zijn die integraal zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. In het realiseren van deze missie spelen mensen een centrale rol.

De leden van het kernteam van TASK, AT Osborne en Grondwerk PM zijn enthousiast om het waterschap de komende jaren te versterken op het gebied van integrale projectmanagementrollen. “De visie van Waterschap Brabantse Delta sluit goed aan op onze slogan ‘bouwen op mensen’”, aldus Dennis de Kok (Business Manager TASK).


Meer informatie?


Manager   Dennis de Kok

Telefoon  030-2819300

Bron:Publicatiedatum: 12 februari 2019
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top