Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Smart Mobility Experts in the making

Foto: Pierre Vullings (TASK) en het Team Smart Mobility

De combinatie TASK – AT Osborne – Grondwerk Projectmanagers helpt twintig Overijsselaars met het creëren van nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. Met een cursus Contractmanagement dragen de drie partijen bij aan de heropleiding van geselecteerde personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Team Smart Mobility is van start!

Provincie Overijssel maakt zich hard voor het terugdringen van de werkloosheid in de regio, daarnaast wil zij graag koploper zijn op het gebied van slimme mobiliteit. Daarom heeft de Provincie Overijssel het Team Smart Mobility in het leven geroepen. Een groep geselecteerde personen, voornamelijk met HBO- of academische achtergrond, wordt opnieuw opgeleid tot Smart Mobility Experts. Doel van het programma is om wegbeheerders, bedrijven, aannemers en onderwijsinstituten in de provincie te helpen anticiperen op de grote veranderingen in het vakgebied verkeer en vervoer. Het is essentieel om daarvoor de juiste mensen te vinden. Het Team Smart Mobility is samengesteld uit mensen met veel ervaring in andere sectoren en met verschillende achtergronden, maar bij de selectie is er vooral gekeken naar competenties, talenten en persoonlijkheden van de kandidaten. Zo is er een mooi en bekwaam team gevormd. Zonder budget voor dit project heeft de Provincie de hulp ingeroepen van haar partners met een SROI-plicht (Social Return On Investment).

De combinatie TASK – AT Osborne – Grondwerk Projectmanagers is enthousiast om een steentje bij te dragen aan dit opleidingstraject. “We hebben al genoeg SROI-punten binnen, maar het is zo’n mooi project dat we graag meehelpen”, aldus Patrick Soons, Business Manager Contractmanagement bij TASK en wat betreft de cursus het aanspreekpunt voor de Provincie Overijssel. “Als kennisleverancier begrijpen wij het belang van persoonlijke ontwikkeling”, aldus Patrick, “graag delen wij onze kennis met deze potentierijke groep”.

"Waardevolle bijdrage door de combinatie TASK, AT Osborne en Grondwerk Projectmanagement aan het team Smart Mobility. Gedreven, enthousiast en kundig. Dank voor de fijne samenwerking!


- Erna Hissink, Projectleider Smart Mobility Provincie Overijssel


Foto: Provincie Overijssel, de selectie van het Team Smart Mobility.

Smart Mobility

Smart Mobility is het inzetten van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om het verkeer schoner, veiliger en leefbaarder te maken. Bijvoorbeeld het voorbereiden van wegen op zelfrijdende voertuigen. Het Team Smart Mobility ging een intensief traject in over thema’s als Verkeerkunde, Verkeersorganisatie, Verkeersontwerp, Verkeersgedrag en Verkeersveiligheid. Daarnaast leren de deelnemers o.a. over Project- en Risicomanagement.

De cursus

TASK, AT Osborne en Grondwerk Projectmanagers verzorgen de cursus Contractmanagement. Deze cursus is opgedeeld in drie delen, met chronologische volgorde in een project. De kandidaten kennen hierna de basis hoe je als opdrachtgever in de markt een contract uitzet en beheert. Het eerste deel van de cursus gaat over (functioneel) specificeren; hoe omschrijf ik mijn opdracht? Cursusleiders zijn Reijer Baas en Arnout van den Bosch van AT Osborne. In het tweede cursusdeel leren de kandidaten over de marktbenadering; welke contractvorm moet ik gebruiken en hoe benader ik de markt? Cursusleider is Sidney Broijl van Grondwerk Projectmanagers. Tenslotte sluit de cursus af met kennis over contractbeheersing en contractwijzigingen; hoe zorg ik er voor dat ik krijg wat ik heb gevraagd en wat doe ik als de opdracht wijzigt? Cursusleider is Pierre Vullings van TASK.

De verwachting is dat de alumni van het Team Smart Mobility van grote waarde zullen zijn voor bedrijven en overheden in het werkveld. Zo denkt ook Sindey Broijl: “Mooi om te ervaren hoe enthousiast en gedreven deze groep de nieuwe uitdaging aangaat. Kritische vragen hebben geleid tot nog meer inzicht en diepgang op het onderdeel contractvormen en marktbenadering.”

Samenwerking Provincie Overijssel

TASK, AT Osborne en Grondwerk Projectmanagers hebben bij de Provincie Overijssel een raamovereenkomst voor de inhuur van (civieltechnische) adviseurs. Wanneer er bij de Provincie Overijssel de behoefte ontstaat voor bepaalde civieltechnische kennis, dan vragen zij dat uit via het raamcontract. De combinatie TASK – AT Osborne – Grondwerk PM weet al meer dan een jaar passende aanbiedingen te doen op de verschillende uitvragen van de Provincie. Voorbeelden van functiegroepen zijn: projectmanagers, projectleiders, contractmanagers, technisch managers, risicomanagers, managers projectbeheersing en (lead) auditors.

De drie partijen zijn elkaar niet vreemd in de samenwerking. Als combinatie hebben ze ook een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Noord-Holland. De kracht van deze samenwerking zit in ‘het verschillende DNA’ van de partijen. Er is overlap in werkgebieden, maar de zwaarte van de rollen ligt per partij elders.

Bron:Publicatiedatum: 28 maart 2018
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top