Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

"Samen tillen wij het kwaliteitsmanagement naar een hoger niveau"

Het Rijksvastgoedbedrijf doet momenteel volop ervaring op met het toepassen van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in projecten en onderhoudscontracten. Hierbij is altijd sprake van ontwikkeling van kennis en vaardigheden. In 2017 hebben het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en TASK de handen ineengeslagen om deze ontwikkeling binnen het Rijksvastgoedbedrijf invulling te geven. TASK voert audits uit op de projecten en onderhoudscontracten, begeleidt en coacht nieuwe Lead Auditors. Omdat het Rijksvastgoedbedrijf tevreden is geweest over de samenwerking met TASK, heeft het RVB gebruik gemaakt van de optie om de Raamovereenkomst met zes maanden te verlengen. Een mooi moment om eens te verdiepen in de samenwerking tussen TASK en het Rijksvastgoedbedrijf. We spraken met Rillah Reiziger. Namens TASK voert zij de opdrachten uit voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Rillah Reiziger, een enthousiaste professional uit Almere, voert sinds begin 2017 opdrachten uit voor TASK. Bij de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf kan Rillah haar ei kwijt in de rol van Lead Auditor en Coach. “Enerverend”, antwoordt Rillah op de vraag hoe ze de klus ervaart, “het is erg leuk om betrokken te zijn bij de uitdagende stap die het RVB wil nemen”. Ze legt uit dat het een hele klus is om met verschillende aannemers de overstap te maken naar de beheersingsmethodiek SCB; “Zij zijn namelijk een heel andere manier van werken gewend. UAV contracten en bestekken, dat zijn ze gewend. Daarbij zegt de opdrachtgever bij bestaande en nieuwe contracten ‘dit willen we realiseren en dat ga je op deze manier aanpakken’. Nu de aannemers overstappen naar UAV-gc en SCB moeten ze ‘het hoe’ zelf gaan bepalen. Het Rijksvastgoedbedrijf zegt in principe tegen de aannemers: ‘dit moet je leveren, hoe je dat bereikt is geheel aan jou’, dat is een hele andere manier van je contract aanvliegen”, vertelt Rillah. “Trots…”, zegt ze, “om mijn steentje bij te dragen aan deze uitdagende ontwikkeling!”

Het opleiden van Lead Auditors

Behalve het uitvoeren van audits op projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, helpt TASK ook met het coachen en begeleiden van (Lead) Auditors in opleiding. Ook deze taak neemt Rillah Reiziger met plezier voor haar rekening. Ze legt uit dat het Rijksvastgoedbedrijf behoefte had aan meer (Lead) Auditors. Er was al een groep van zes personen theoretisch opgeleid door Lloyds, maar ze wilden ook graag begeleiding in de praktijk; “Op die manier wil het RVB het kwaliteitsniveau van de auditors gelijktrekken, zodat het RVB eenduidig kan auditen”, legt Rillah uit.

Foto: Rillah Reiziger en Maya Tieleman (één van de Auditors) zijn geconcentreerd aan het werk tijdens een audit.

Op het moment dat wij Rillah spraken waren we aanwezig bij een audit (zie foto) van een opdrachtnemer in de utiliteitsbouw. Twee van haar ‘pupillen’, Maya Tieleman en Anisa Aouled, kunnen op deze dag slagen en over deze twee dames kan Rillah kort zijn: “Het RVB heeft een goed duo in handen om verder te auditen.” Rillah vertelt lachend dat ze haar in het begin een ‘pestkop’ noemden; “Kijk, sommige audits gaan gewoon goed, maar ik begeleid ze niet alleen voor de makkelijke audits, ik begeleid ze ook voor de moeilijke. Dus als er niet voldoende moeilijkheidsgraad in de audit zit, dan creëer ik dat zelf door lastige vragen te stellen. Ze moeten in de toekomst ook klaar zijn voor lastige audits en opdrachtnemers.” Rillah twijfelt er niet over dat deze dames er klaar voor zijn; “In het begin werden ze in het diepe gegooid, het was allemaal een beetje overweldigend. Een van de favoriete vragen aan mij bij de intake was altijd: ‘Hoe kom je aan die vraag, waar haal je die vandaan?’. En nu vormen ze samen een heel goed team. Ze bedenken de vragen zelf, vullen elkaar aan en kunnen samen de audit aan. Het is erg leuk om te zien dat ze de moeilijke vraagstukken hebben aangegrepen om te groeien.”

De toekomst van de beheersingsmethodiek SCB

Rillah Reiziger is bij Rijkswaterstaat in aanraking gekomen met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij allerlei contracten (D&C, DBFM, etc.): “een fascinerend vakgebied!”, aldus de enthousiaste Rillah, “een juiste implementatie kan, in positieve zin, het verschil maken. Zowel voor opdrachtgevers, als voor opdrachtnemers”. Ze legt uit dat opdrachtnemers in de toekomst steeds volwassener zullen worden in de aanpak van contracten waarbij SCB als beheersingsmethodiek wordt gebruikt; “Op dit moment is SCB voor veel opdrachtnemers binnen de utiliteit nog een onbekende methodiek. In de toekomst zullen er veel meer contracten zijn met deze beheersingsvorm, dus zullen zij meer ervaring opdoen en natuurlijk zullen ze daarin groeien. Daarnaast heb je nu ook de ‘ISO-overgang’. De meeste opdrachtnemers zijn nog ISO 9001:2008 gecertificeerd, maar in september geldt alleen ISO 9001:2015. Een belangrijke toevoeging van ISO 2015 is risicomanagement, dat is een andere manier van naar je organisatie kijken. Daarin verwacht ik dat dat de opdrachtnemers zal helpen bij de toepassing van SCB, want SCB is ook risicogestuurd. Ik verwacht en hoop dat opdrachtnemers dus zullen groeien in de manier hoe ze dit soort contracten aanvliegen, ook op financieel gebied.”

Volgens Rillah is het ook in de lijn der verwachting dat opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar zullen komen in de toekomst; “Contracten zijn aan het veranderen. Wat je daarbij merkt is dat opdrachtgevers leren op basis van reacties in de markt en wat er uit de audits komt. Hoe kunnen zij een contract het beste insteken? Hoe moeten zij SCB aanvliegen? Dat leren ze onder andere van de reacties van de opdrachtnemers. Die op hun beurt juist weer leren wat voor contracten ze mogen verwachten, hoe zij daarop kunnen inschrijven en wat er allemaal van ze wordt verwacht. Dus ik denk dat die twee werelden dichter bij elkaar zullen komen”, aldus Rillah, “Samen gaan we de uitvoering van SCB naar een hoger niveau tillen.”

Team Contractmanagement

Als TASK zijn wij bijzonder blij met de raamovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf omdat dit goed past binnen de focus van ons team contractmanagement. Het team richt zich op het inkoop- en contractmanagement van complexe, innovatieve en omvangrijke projecten binnen de markten vastgoed, ruimte en infra. Onze projectconsultants helpen opdrachtgevers in aanbestedingen en/of bij de contractbeheersing van deze projecten. Wij blijven onszelf daar continu in ontwikkelen. Wij delen graag onze opgedane kennis, zodat ook onze opdrachtgevers zich kunnen blijven ontwikkelen in het contractmanagement. Het raamcontract geeft ons de mogelijkheid om tijdens de begeleiding en coaching van Lead Auditors de nieuwe kennis in te brengen. Dat vinden wij erg leuk!

Bron:Publicatiedatum: 22 mei 2018
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top