Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Aan de slag met De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gunt de combinatie TASK – AT Osborne – Lievense CSO de Raamovereenkomst Detacheringsdiensten! Uit maar liefst 19 inschrijvers, zijn wij geselecteerd op de percelen Projectmanagement, Technisch Management en Assetmanagement.

Als doorwerking van het Deltaprogramma staat Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) aan het begin van een aantal grote en complexe projecten. Hierbij gaat het onder meer om de versterking van 55 km Noordelijke Lekdijk, versterking/instandhouding van de 100 km regionale waterkeringen en verbetering van de zoetwater aanvoer in het project KWA+. Globaal betekent deze opgave een verdubbeling van hoeveelheid werk die HDSR als organisatie zelf in de afgelopen jaren heeft omgezet. Wij hebben zin om het HDSR te helpen met deze opgave!

TASK, AT Osborne en Lievense CSO vullen elkaar aan als kennisleveranciers. Zo zijn wij in staat het HDSR passende aanbiedingen te doen wat betreft de extra benodigde projectcapaciteit. De gevraagde functies in de raamovereenkomst zijn gerelateerd aan de IPM structuur bij projectmatig werken. De samenwerking met HDSR wordt aangegaan voor de minimale periode van twee jaar, met tweemaal een optie tot verlenging voor een jaar.

Over het HDSR

Het beheergebied van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt in het Zuidelijke deel van Provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Vanaf de Utrechtse Heuvelrug tot en met Schoonhoven; en van iets ten noorden van Utrecht tot de lek. In dit gebied bevinden zich 21 gemeenten.

Missie HDSR:
"Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt als waterautoriteit voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Kernwaarden bij onze aanpak zijn duurzaamheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, innovativiteit en efficiency. We zijn zichtbaar en bereikbaar voor de inwoners en de bedrijven in ons gebied. We werken intensief met andere partijen samen, want waterbeheer kun je niet los zien van de samenleving. De Stichtse Rijnlanden stemt het waterbeheer af op de eisen van de toekomst en vertaalt dit in het waterbeleid.

Meer informatie >

Bron:Publicatiedatum: 20 juni 2018
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top