SOCIAL TASK

Rijksvastgoedbedrijf verlengt samenwerking met TASK

Ook in 2018 blijft TASK partner van het Rijksvastgoedbedrijf in het uitvoeren van audits en het begeleiden en coachen van Lead Auditors!

Het Rijksvastgoedbedrijf doet momenteel volop ervaring op met het toepassen van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) in projecten en onderhoudscontracten. Hierbij is nog sprake van een ontwikkeling van kennis en vaardigheden. In 2017 hebben het Rijksvastgoedbedrijf en TASK de handen ineengeslagen om deze ontwikkeling binnen het Rijksvastgoedbedrijf invulling te geven. TASK voert audits uit op de projecten en onderhoudscontracten, begeleid en coacht nieuwe Lead Auditors én fungeert als sparringpartner voor het kernteam SCB. Omdat de samenwerking van beide kanten als zeer prettig wordt ervaren, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de optie om de Raamovereenkomst te verlengen gelicht. En daar zijn wij trots op!

Bron:Publicatiedatum: 6 februari 2018
Meer info? Kom in contact
Meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

T   030-2819300
E   info@task.nl

Top