Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Integraal werken met de Nieuwe Omgevingswet

Donderdag 6 april organiseert TASK een thema-avond over de Nieuwe Omgevingswet. Drie sprekers met verschillende achtergronden komen inhoud geven aan de avond. Allereerst bespreken we de omgevingswet vanuit het perspectief van een advocatenbureau. Zij gaan in op de highlights van de omgevingswet en de consequenties hiervan bij de uitvoering van infrastructurele projecten op rijks,- provinciaal en gemeentelijk niveau. Vervolgens verplaatsen we de focus naar ervaringen vanuit de praktijk: de situatie betreft de implementatie van de omgevingswet bij de Provincie Noord-Holland. We sluiten de avond af met een spreker die het verandertraject van de omgevingswet belicht. Wat betekent deze nieuwe wet voor het leiderschap van projectmanagers in het werkveld van de fysieke leefomgeving? Gaat de implementatie gepaard met mogelijke gedragsveranderingen / leiderschapsstijlen?


Robin Aerts

Robin Aerts is Senior Advocaat Omgevingsrecht bij het advocatenbureau Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Zij behoren tot de top 10 van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland. Robin houdt zich in zijn praktijk bezig met ruimtelijke ordening, het milieurecht en het omgevingsrecht. Gezien zijn specifieke kennis en ervaring wordt hij vaak al in een vroeg stadium ingeschakeld bij bestuurlijk gevoelige kwesties. Zo was Robin betrokken bij diverse grootschalige gebiedsontwikkelingen en bij de realisering van omstreden windturbineparken.


Anne de Rooij

Anne de Rooij is Programma Manager Implementatie Omgevingswet bij de Provincie Noord-Holland. Vanuit haar rol en de wetswijziging focust Anne zich op cultuurverandering en organisatieontwikkeling binnen de Provincie. Kernwoorden bij de implementatie zijn: vertrouwen en loslaten, spiegelen en oplossingsgerichtheid.
Het doel dat Anne gesteld heeft is een strategische richting uitstippelen met behulp van een spel en nieuwe inzichten ontwikkelen in de verschillende rollen bij de Provincie. Samen met de andere partners wil ze betekenis geven aan de wet en de provinciale instrumenten.


Juliet de Barbanson

Juliet de Barbanson ondersteunt ambitieuze omgevingsmanagers die meer grip op hun project willen. De focus ligt op het verbeteren van de regie van besluitvormingsprocessen.
Als milieujurist, adviseur en docent (bedrijfsleven, instellingen en overheidsorganisaties) heeft Juliet ruim 25 jaar ervaring met het oplossen van integrale vraagstukken binnen het leefomgevingsrecht. Ze heeft als registermediator (sinds 1997) honderden groepsgesprekken begeleid om tot oplossingen te komen. Ze begeleidt organisaties bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking en gebruikt daarbij het model van de Dynamische Oordeelsvorming.


Inschrijven

Aanmelden voor de thema-avond is gratis. Wij heten u graag welkom. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.Bron:Publicatiedatum: 27 maart 2017
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top