Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Samenwerking Provincie Noord-Holland

De samenwerking tussen Provincie Noord-Holland en TASK gaat al ver terug. Sinds de zomer van 2015 is die samenwerking geïntensiveerd. Het consortium TASK – AT Osborne – Grondwerk Projectmanagers is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Provincie Noord-Holland voor ingenieurs- en adviesdiensten. De kern hierbij is de inhuur van IPM-rollen. De samenwerking verloopt gesmeerd, ook in de afgelopen periode hebben wij met het consortium verschillende successen geboekt bij de Provincie. Wij zijn zeer content met de ontwikkeling van de samenwerking.

Bij het project N241A mogen wij de rol van Senior Projectmanager Infra invullen. De N241 wordt heringericht volgens het principe van Duurzaam Veilig. De hoofdrijbaan wordt verbreed en er worden rotondes en parallelwegen aangelegd. Het project bevindt zich in een cruciale fase wat betreft samenwerking en de afronding van het project. Daarom is er behoefte aan een stevige senior projectmanager.

Voor het project 24-uurs centrale bediening kunstwerken hebben wij de opdracht gegund gekregen voor de invulling van een Toetscoördinator. De ambitie van het project is om 80 bruggen en sluizen op afstand te bedienen vanuit een bediencentrale en dit gefaseerd uit te voeren. Daarnaast wordt er gestart met de bouw van een bediencentrale in Heerhugowaard waaraan 44 kunstwerken worden gekoppeld.

Bij verschillende projectteams van Provincie Noord-Holland bestond er behoefte aan een aantal Technisch Managers. Met ons consortium is het gelukt om twee posities in te vullen. Er gaat een Technisch Manager aan de slag bij het Team Zuid-West en er gaat een Technisch Manager aan de slag bij het team HOV Schiphol plus Gebiedscontract 1 Kop van Noord-Holland. Bij dit laatste team, Gebiedscontract Kop van Noord-Holland, leveren wij naast de Technisch Manager ook de Risicomanager. Binnen de projectteams werken zij aan diverse projecten van Provincie Noord-Holland.

Bron:Publicatiedatum: 3 oktober 2017
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top