Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

POM lunchlezing 7 december 2017

Onderzoek omgevingsmanagement bij waterschappen

Datum: 7 december 2017
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Locatie: Kantoor TASK te Utrecht, Groenewoudsedijk 53

Waterschappen zetten steeds meer in op omgevingsmanagement. Zeker bij grote projecten wordt omgevingsmanagement ingezet om draagvlak te creëren, omgevingsgericht te werken en de belangen van betrokken stakeholders te borgen. De wijze waarop omgevingsmanagement wordt ingezet is divers. Het ene waterschap werkt met het IPM-model, de ander met traditionele projectteams. Onderzoek, geïnitieerd door TASK, moet inzicht brengen in wat de achterliggende gedachte is van de waterschappen om te kiezen voor een bepaalde vorm. Daarnaast is het interessant om te zien welke factoren bijdragen aan de professionalisering van omgevingsmanagement.

De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden in een boekje. Per waterschap is aangegeven of het waterschap werkt met omgevingsmanagement, met welk projectmodel, waar omgevingsmanagement is ondergebracht in de organisatie en nog een aantal andere benchmarkgegevens. Met dit boekje kunnen waterschappen zichzelf vergelijken en ontstaat er een benchmark. De hoop is dat er een gezamenlijk gemene deler is die voorkomt dat ieder waterschap het wiel zelf opnieuw moet uitvinden.

Momenteel zijn POM leden Bas Groenendijk (TASK) en Monica Melis (TASK) al druk bezig met het onderzoek. Bas werkt in de rol van omgevingsmanager bij grote civiel technische projecten, onder andere bij Rijkswaterstaat, en daarnaast is hij bestuurder bij het Waterschap De Stichtse Rijnlanden. Monica werkt als omgevingsmanager aan projecten van Rijkswaterstaat en diverse waterschappen. Beiden zijn betrokken bij onderzoek vanuit een diepe interesse voor het vak omgevingsmanager en het orgaan Waterschap.

Tijdens de lunchlezing op 7 december zullen de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. Bij de eerste interviews bij verschillende waterschappen kwamen Bas en Monica vooral de behoefte om kennis te delen tegen. Een belangrijk doel van de lunchlezing is dan ook om concreet te bespreken op welke manier in de behoefte van kennisdeling voorzien kan worden. De lunchlezing wordt een interactief geheel waar je ook je eigen ideeën kunt opdragen. Op deze manier kunnen de doelstellingen van het onderzoek gerealiseerd worden en ontvangen de waterschappen bruikbare en concrete resultaten!

Inschrijven voor de lunchlezing is helaas niet meer mogelijk; de maximale capaciteit van de zaal is bereikt.

Bron:Publicatiedatum: 23 november 2017
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top