Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Omgevingsmanagement bij waterschappen?

Waterschappen zetten steeds meer in op omgevingsmanagement. Zeker bij grote projecten wordt omgevingsmanagement ingezet om draagvlak te creëren, omgevingsgericht te werken en de belangen van betrokken stakeholders te borgen. De wijze waarop omgevingsmanagement wordt ingezet is divers. Het ene waterschap werkt met het Integraal Projectmanagement (IPM) model, de ander met traditionele projectteams. TASK zet in op een onderzoek om inzicht te brengen in wat de achterliggende gedachte is van de waterschappen om te kiezen voor een bepaalde vorm. Daarnaast is het interessant om te zien welke factoren bijdragen aan de professionalisering van omgevingsmanagement.

Doel onderzoek

We zien dat veel waterschappen nog tegen problemen aanlopen bij het inrichten van omgevingsmanagement (IPM methodiek vs traditionele organisatie). Vanuit een intrinsieke waarde wordt onderzocht hoe en op welke wijze omgevingsmanagement is ingezet en wat het effect is op de rol van de omgevingsmanager en de organisatie. Het doel van dit onderzoek is om de verbinding te leggen tussen de diverse waterschappen en (wellicht) een gemene deler te ontdekken zodat waterschappen van elkaar kunnen leren. Door het afnemen van interviews bij waterschappen wil TASK een bijdrage leveren aan de kennis over Omgevingsmanagement.

Onderzoekers

Bas Groenendijk zal het onderzoek leiden, geflankeerd door Monica Melis. Beiden zijn projectconsultant van TASK en actief in het team Omgevingsmanagement. Bas adviseert als omgevingsmanager grote civiel technische projecten, onder andere bij Rijkswaterstaat. Daarnaast is hij bestuurder bij het Waterschap De Stichtse Rijnlanden. Monica adviseert als omgevingsmanager bij diverse waterschappen. Beiden doen dit onderzoek vanuit een diepe interesse voor het vak omgevingsmanagent en het orgaan Waterschap. Door omgevingsmanagers, voor omgevingsmanagers.


Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD)

De Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) is dé landelijke netwerkbijeenkomst voor omgevingsmanagers. Op die dag (22 juni a.s.) staat de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement centraal. In de markten infra, ruimte en vastgoed is TASK een toonaangevende organisatie op het gebied van Omgevingsmanagement. Daarom vinden wij het belangrijk op deze dag onze kennis te delen en uiteraard ook kennis van anderen op te nemen.

Bas Groenendijk en Monica Melis zullen op die dag aanwezig zijn om het onderzoek toe te lichten voor geïnteresseerden.

Daarnaast organiseert TASK een workshop, geleid door onze eigen projectconsultants met veel ervaring in het vak. Thema van de workshop is de beweging van het vak omgevingsmanagement. Hoe ‘manageden we de omgeving’ vroeger? En hoe doen we dat nu? En hoe doen we het over tien jaar?

Lees meer over de LOMD >Bron:Publicatiedatum: 17 mei 2017
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top