Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Een blik vooruit

Foto: Geert Kotter en Martin van de Kamp worden toegesproken op het 20-jarig jubileumfeest van TASK.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de markt van infra, ruimte en vastgoed? Hoe ziet TASK er over een aantal jaar uit? Wat gebeurt er na de Noord/Zuidlijn? Hoe gaan we aanbestedingen de komende jaren aanpakken? Hoe gaat het thema 'bouwen op mensen' zich vormgeven in de toekomst? In dit interview met Geert Kotter en Martin van de Kamp kijken we niet terug op de laatste 20 jaar, maar blikken we juist vooruit.

Geert, Martin, TASK heeft 20 mooie jaren achter de rug, maar in dit interview kijken we juist vooruit. Om meteen maar met de deur in huis te vallen: hoe ziet TASK er over 5 jaar uit?

Waar wij staan over vijf jaar, dat hangt samen met wat er staat te gebeuren in de markt. Over vijf jaar neemt TASK nog meer verantwoordelijkheden over van onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers werken steeds liever met projectenorganisaties die projecten voor hen kunnen aansturen en welke (risicodragend) verantwoordelijkheid kunnen nemen om resultaten te bereiken. Kennis staat hier centraal. Dat is heel anders dan dat de opdrachtgever enkele medewerkers inhuurt ten behoeve van de capaciteit als onderdeel van het team dat hij zelf aanstuurt.

Productgericht werken met het behalen van doelstellingen wordt, denken wij, steeds breder in de markt gehanteerd dan het oude detacheringsmodel waarbij het om de transactie draait.

"Het is essentieel dat je als organisatie blijft focussen"

Wij vinden de verschuiving naar productmatig werken een erg positieve ontwikkeling. Want het biedt ons veel meer kans om samen met onze projectconsultants aan projecten te werken. Dit versterkt de onderlinge relatie en geeft naast goed werkgeverschap invulling aan het begrip “boeien en binden”. Want het is natuurlijk interessant om binnen je vakgebied te kunnen excelleren. En het sparren en kennisdelen met collega’s zorgt voor individuele en collectieve ontwikkeling.

Het is essentieel dat je als organisatie blijft focussen. Doen waar je goed in bent. Daarom hebben wij gekozen om in vier aandachtsgebieden te investeren. Vier van de vijf IPM (integraal project management) rollen. Omgevingsmanagement, Contractmanagement, Projectmanagement en Projectbeheersing zijn de vier teams die wij hebben. Voor overige zaken, zoals technisch management, werken we samen met professionele partners.

Jullie vertellen dat de focus voor TASK heel belangrijk is en dat kennis centraal staat, maar waar ligt deze focus dan over 5 jaar?

Ja, TASK heeft de kans om de komende vijf jaar nog een gedegen groei mee te maken binnen de keuzes die we gemaakt hebben in de structuur volgens het IPM model. Juist door dingen te doen waar we goed in zijn en deze vooral ook goed te blíjven doen. Daarin moeten we heel dicht bij ons zelf blijven. Geen hele experimentele nieuwe dingen gaan proberen, maar wel bezig zijn met ontwikkelingen die aanpalend zijn aan ons. Om een voorbeeld te geven: wellicht dat een onderwerp als Asset Management als zesde rol IPM rol bij het IPM-model gaat komen. Deze rol aan de organisatiekant van projecten is iets wat typisch bij ons zou passen en wat wij zouden kunnen adopteren, maar ook daarin blijven we focussen.

TASK heeft de afgelopen 20 jaar vele projecten uitgevoerd, waaronder de Noord/Zuidlijn. Natuurlijk is dat een ontzettend groot project geweest voor TASK en het is op dit moment in de afrondende fase. What happens after the Noord/Zuidlijn?

De Noord/Zuidlijn is inderdaad een prachtig project geweest voor ons! Bij TASK hebben we altijd het genoegen gehad om een aantal grote projecten en klanten in onze portefeuille te hebben. Zoals de Betuweroute, HSL, N201, SAA, de grote gemeentes, provincies waaronder Noord-Holland en nu ook Overijssel. Op die manier voorzien we onze consultants in een aantrekkelijke werkvoorraad.

"Een mooie mijlpaal voor Gemeente Amsterdam, waar wij als TASK met gepaste trots op terug zullen kijken!"

Voor de Noord/Zuidlijn hebben we vanaf 2008 ontzettend veel gedaan ten aanzien van projectmanagement, projectleiding, projectondersteuning en projectbeheersing. Volgend jaar zomer gaat hij rijden en dan is het “project” Noord/Zuidlijn zo goed als afgerond en gaat het zijn exploitatiefase in. Een mooie mijlpaal voor Gemeente Amsterdam, waar wij als TASK met gepaste trots op terug zullen kijken!

Maar de samenwerking met Gemeente Amsterdam stopt hier niet. De projectorganisatie Noord/Zuidlijn is de basis voor onze samenwerking geweest tot enkele jaren geleden. Wat je ziet is dat de projectorganisatie Noord/Zuidlijn op een gegeven moment over is gegaan in Metro en Tram. Er zijn dus veel andere projecten bij gekomen; Renovatie Oostlijn, Opstelterreinen Metrovoertuigen Amsterdam (OMA), Amstelveenlijn. Er werken nu nog maar een beperkt aantal TASK’ers op het Noord/Zuidlijn project en die zorgen voor de afronding. Verder werken we bijvoorbeeld binnen de afdeling eigendom en beheer mee aan het opzetten van Asset Management. Een van de belangrijke (markt)ontwikkelingen van de toekomst.

De laatste tijd zie je dat we bij aanbestedingen veel samenwerken met andere partijen, hoe zien jullie deze samenwerkingen ontwikkelen?

Klopt, de laatste jaren werken we vaker samen met partners waar dat een aantal jaar geleden nog maar beperkt gebeurde. We hebben toen een aantal grote aanbestedingen zelfstandig gedaan. Vervolgens hebben we ons beseft dat als wij ons willen blijven focussen op de dingen waar we goed in zijn en deze dingen ook verder willen blijven uitbouwen, dan kun je zeker in grote aanbestedingen niet alles zelf blijven doen. Dan moet je gewoon een partner zoeken die je aanvult, waar je goed mee kunt samenwerken, dan versterk je elkaar.

"Men weet steeds nadrukkelijker waar TASK voor staat"

Aan de ene kant zoek je toegevoegde waarde in grootte, aan de andere kant toegevoegde waarde in verschillende kennis. Een sterke ontwikkeling in onze samenwerkingen is dat wij, waar we een aantal jaren geleden altijd op zoek gingen naar een samenwerkingspartner, nu steeds meer ook gevraagd worden. We worden de laatste jaren veel gevraagd op gebied van Omgevingsmanagement, omdat men in de markt weet dat wij daarin een hele sterke partij zijn. Ook op het gebied van de andere IPM rollen; contractmanagement (waaronder SCB), projectmanagement en projectbeheersing gebeurt dit, super gaaf om dat te zien! Men weet steeds nadrukkelijker waar TASK voor staat; welke kennis TASK in huis heeft; welke mensen TASK in huis heeft; dus wat we echt kunnen. Die kwaliteit verkoopt zich dan weer vanzelf.

TASK staat al jaren voor ‘bouwen op mensen’, hoe zien jullie deze filosofie ontwikkelen?

Wat voor ons belangrijk is en blijft, is dat als wij mooie projecten willen doen, dat wij de juist mensen aan boord houden en krijgen. Zij moeten de dienstverlening naar onze opdrachtgevers vakkundig uitvoeren en dat valt en staat natuurlijk bij goede medewerkers. Dus er is TASK alles aangelegen om goede mensen te boeien en te binden. We zullen continu moeten kijken naar: hoe is díe ontwikkeling in de markt? Waar ligt de behoefte van medewerkers? We hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de behoeftes van de generaties XYZ, waar je ziet dat er per generatie een andere behoefte is. Dat is niet alleen per generatie, dat is ook per marktsituatie verschillend.

"Met elkaar ontwikkelen, dát is bouwen op mensen"

Het is zo belangrijk om je mensen te ontwikkelen, te trainen en op te leiden, niet alleen inhoudelijk, maar ook op sociaal gebied of qua loopbaanontwikkeling. Dus ook op de ‘’zachte kant’’. Met elkaar ontwikkelen, dát is bouwen op mensen. TASK bestaat niet door Geert of Martin, TASK bestaat omdat we met zijn allen sterk zijn. Kennis delen, samenwerken, betrokken zijn resulteert in ondernemend personeel bij TASK en onze opdrachtgevers. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol, zijn eigen positie en is daarin even waardevol. De markt gaat nog veel van ons horen!

Bron:Publicatiedatum: 22 december 2017
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top