Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

'De kop is eraf bij SAA'

Het eerste halfjaar is voorbij gevlogen. De producten Verkeersmanagement en ondersteuning Omgevingsmanagement, die we leveren bij Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA, het grootste infrawerk van Nederland), zorgen ervoor dat de snelwegen met zo min mogelijk hinder worden aangelegd. Er heeft een transitie plaatsgevonden van detachering- naar productgericht werken en dat is voor iedereen wennen geweest. Verantwoordelijkheden zijn verplaatst, communicatielijnen zijn gewijzigd en administratieve werkwijzen zijn veranderd. De combinatie TASK-Balance4SAA gaat met vertrouwen de komende periode tegemoet.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar, bestaande uit 5 verschillende deelprojecten op de A1, A6, A9 en A10. Eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat de uitbesteding van Verkeersmanagement en Ondersteuning Omgevingsmanagement binnen het programma SAA gegund aan het samenwerkingsverband TASK – Balance, plus onderaannemers ManEngenius en Voort.

In de realisatiefase van het project spelen verkeer, verkeershinder en bereikbaarheid in relatie tot fasering een zeer grote rol. De communicatie met stakeholders, bewoners, bedrijven en weggebruikers is essentieel om de snelwegen met zo min mogelijk hinder aan te leggen. Zowel verkeersmanagement, als ondersteuning omgevingsmanagement hebben te maken met afstemming met (dezelfde) omgevingspartijen.

Bron:Rijkswaterstaat | A1/A6/A9/A10 Schiphol-Amsterdam-AlmerePublicatiedatum: 3 oktober 2017
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top