Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK Today - Bouwmeesters

Foto: Jan Kappert (rechts) oprichter van Bouwmeesters reikt een certificaat uit.

Past Performance is een methode met als doel de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verder te professionaliseren. Daarbij staat de kwaliteit van samenwerken centraal en is het mogelijk, middels een (tussentijdse) beoordeling, om objectief en transparant te bepalen welke partijen uit te nodigen voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen. Bouwmeesters, samenwerkingspartner van kennisplatform CROW, geeft trainingen Past Performance aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.


De systematiek van Past Performance omvat het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht; op welke wijze wordt aan de contractuele verplichtingen voldaan? Jan Kappert is samen met Arthur Weesie, voormalig TASK medewerker, eigenaar van Bouwmeesters. Jan legt uit dat een moeizaam verlopen project niet per definitie een slechte beoordeling betekent: “De focus van de beoordeling ligt op houding en gedrag. Het gaat erom hoe de opdrachtnemer obstakels aanpakt en op welke wijze dit gecommuniceerd wordt met de opdrachtgever”. Jan Kappert benadrukt dat het doel van Past Performance is om een prestatie te leveren waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn: “Het streven is om opdrachtgever en opdrachtnemer ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid gelijkwaardig in een project te laten participeren. Om die gelijkwaardigheid meer tot uiting te laten komen wordt het systeem uitgebreid zodat de opdrachtnemers ook de opdrachtgevers kunnen beoordelen. De verwachting is dat dit na de zomer operationeel is”.

Samenwerking

Met Felix Paleari en Maarten Soederhuizen levert TASK twee ervaren projectmanagers die trainingen verzorgen namens Bouwmeesters. Felix Paleari geeft aan dat Past Performance gewoon een methodiek is; “De training is vooral gericht op het samenwerkingsproces. Om het even heel plat te formuleren: als de samenwerking goed gaat, dan is het aan het einde van het traject alleen samen een formuliertje invullen”.

Gezien de sterke focus op samenwerking, nemen overheden en marktpartijen samen deel aan de training. Er worden praktijkgerichte en interactieve werkvormen gehanteerd. In de training verken je wat samenwerken betekent voor jezelf en voor de ander. “Na de training weet je uiteraard hoe je Past Performance bij aanvang van je project inricht, toepast en evalueert, maar de focus is samenwerking”, aldus Felix Paleari.


Bron:BouwmeestersPublicatiedatum: 20 april 2016
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top