SOCIAL TASK

BVP op het grootste wegenbouwproject van Nederland: SAA/A9Amstelveen

Heeft u kennis van of interesse in Best Value Procurement (BVP)? Op de aankomende thema avond van TASK, woensdagavond 28 oktober, heeft u de kans om te zien hoe BVP op het grootste wegenbouwproject van Nederland wordt toegepast. Bernard Westeneng (RWS) en Leonie Koops (W+B) vertellen hun ervaringen bij het project SAA/A9Amstelveen waarbij nu door RWS en Witteveen+Bos, via een BVP contract voor ingenieursdiensten, het referentieontwerp wordt uitgewerkt en een wijzigings-OTB wordt voorbereid. De eerste spreker was reeds bekend: Wouter Smits, Best Value Adviseur bij Rijkswaterstaat. Informatie over alle sprekers vindt u hieronder.


Nog niet ingeschreven?

Let op, er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

INSCHRIJVEN THEMA AVOND
Bernard Westeneng

Procurement Manager bij Rijkswaterstaat

Bernard Westeneng, civiel ingenieur, is contractmanager in het Rijkswaterstaat projectteam dat verantwoordelijk is voor de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. In de afgelopen 14 jaar heeft Bernard diverse functies binnen Rijkswaterstaat vervuld, waaronder strategisch adviseur van het bestuur van Rijkswaterstaat en projectmanager van diverse infrastructurele projecten in de planfase.

Het project A9 Amstelveen maakt deel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere voorziet erin om de bereikbaarheid tussen de corridor Schiphol-Almere te verbeteren.


Leonie Koops

Projectmanager grote infrastructurele projecten bij ingenieursbureau Witteveen+Bos

Leonie Koops is afgestudeerd als civiel ingenieurs en 15 jaar werkzaam in de adviesbranche. Leonie is betrokken geweest bij diverse complexe integrale projecten, zoals De Haak om Leeuwarden, Via Breda en de ontwikkeling van IJburg. Momenteel is ze verantwoordelijk voor het systeemontwerp en de planstudie van de verdiepte ligging van de A9. Dit project heeft zij verworven middels een aanbesteding volgens Best Value. Samen met Bernard Westeneng van Rijkswaterstaat geeft ze op eigentijdse wijze vorm aan deze nieuwe samenwerkingscontext.


Wouter Smits

Best Value adviseur bij het BVP team van Rijkswaterstaat en betrokken bij 8 Best Value projecten met een totale waarde van ca €590 miljoen.

Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor een goede prijs. Bij Best Value projecten neemt de opdrachtnemer het voortouw, zodat aanbieders de kans krijgen hun expertise maximaal te laten zien. Hun voordeel: beperkte kosten in de aanbestedingsfase en meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie. Het voordeel voor opdrachtgevers: een beter resultaat, zonder dat iedere stap van de opdrachtnemers hoeft te worden gecontroleerd. Tijdens de thema-avond wordt ingegaan op methodiek van de Best Value aanpak en worden leerervaringen van Rijkswaterstaat gedeeld.Bron:Publicatiedatum: 14 oktober 2015
Meer info? Kom in contact
Meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

T   030-2819300
E   info@task.nl

Top