Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK Today - Riolering Spaarndam

Riolering aanleggen in de grond, op zich geen spannende klus, maar wat als deze riolering dwars door de achtertuinen van dijkwoningen moet komen te liggen? Dan is het een ander verhaal. De medewerking van de eigenaren van de verschillende percelen is nodig om het dwa-rioolstelsel in Spaarndam-West aan te leggen. De complexiteit blijkt wel uit de tijdspanne dat Gemeente Haarlem bezig is met dit project: 14 jaar. Na een aantal mislukte pogingen om handtekeningen van verschillende stakeholders te verzamelen, heeft Gemeente Haarlem twee jaar geleden TASK de opdracht gegeven om dit te realiseren. Een complexe en interessante opgave in de vorm van een productvraag. Wij spraken o.a. met Theo Mulder, procesmanager van Gemeente Haarlem, over de voortgang van dit project.

Op grond van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn bewoners verplicht aan te sluiten op het hoofdriool. Om de bewoners veel technische en organisatorische problemen te besparen heeft de gemeente Haarlem besloten om alle woningen aan de noordzijde van de dijk aan te sluiten op een gemeentelijke riolering wat de leefbaarheid voor de bewoners doet toenemen. Het aantal stakeholders leidt tot een complex project. De gronden waar de woningen op staan zijn in eigendom van het Hoog-Heemraadschap Rijnland, die weer een erfpachtconstructie heeft gesloten met de bewoners. Het water waar in het verleden het hemelwater en het huishoudelijke afvalwater geloosd werd, is het IJ. Wat weer in eigendom is van Rijkswaterstaat en in beheer is bij Rijkswaterstaat. Professioneel gezien heb je dus te maken met Rijkswaterstaat en Hoog-Heemraadschap van Rijnland. Lokaal heb je de bewoners die allen een eigen mening hebben over het project. Ten behoeve van het zakelijk recht moeten al deze stakeholders individueel instemmen met de plannen van Gemeente Haarlem. “Geen gemakkelijke klus”, aldus Theo Mulder van de Gemeente Haarlem, “de riolering kan niet worden aangelegd in de dijk, dus moet de riolering aangelegd worden aan de achterzijde van de verschillende percelen, dwars door de tuinen van de omwonenden. Dit leidde tot veel weerstand bij de bewoners. Zonder hun handtekening konden de werkzaamheden niet starten. Door diverse omstandigheden hebben er in 14 jaar tijd wel 6 of 7 projectleiders het project van elkaar overgenomen. Toen TASK twee jaar geleden aan het project begon had niemand van de omwoners er vertrouwen in dat er gezamenlijk een oplossing gevonden zou worden. Daarom ben ik zo blij en verbaasd dat iedereen zo snel voor de nieuwe plannen getekend heeft. TASK heeft het voortraject heel goed uitgevoerd.”

Spaarndam is een dorp in de provincie Noord-Holland dat uit twee delen bestaat: Spaarndam en Spaarndam-West. Het eerste en grotere deel ligt in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Spaarndam-West is het kleine en schilderachtige deel van het dorp wat valt onder de Gemeente Haarlem. Een groot deel van Spaarndam-West bestaat uit dijkwoningen gelegen aan het IJ, daarnaast bevindt zich er een palingrokerij en de oudste nog dienst doende schutsluis van Europa.


Voor de uitvoering van de werkzaamheden is gekozen voor een lokaal aannemersbedrijf: Compeer B.V.. Thijs Eckhardt, directeur bij Compeer, kent de bewoners persoonlijk wat de werkzaamheden vereenvoudigt. Bij het project is er sprake van een UAV-GC contract. Een contractvorm welke bij zowel Compeer, als de Gemeente Haarlem nog in de kinderschoenen staat. “Een leertraject”, geeft Theo Mulder aan. Thijs Eckhardt vertelt dat Compeer er blij mee was dat TASK in het project betrokken was, “Het is een goede beslissing geweest van de Gemeente Haarlem om TASK aan te stellen als gedelegeerd opdrachtgever. Zij hebben wel ervaring met UAV-GC contracten wat goed van pas kwam in dit project”. Thijs Eckhardt is blij over de voortgang van het project, “de riolering is aangelegd, de bewoners zijn tevreden, de gemeente is tevreden, dus wij zijn ook tevreden!”

Wellicht geen groot project, maar wel één van grote waarde voor de gemeente Haarlem. “Het was erg belangrijk dat het project zou slagen, want er moet namelijk nog meer gebeuren in Spaarndam en dan is een goede verstandhouding met en draagvlak bij de bewoners van groot belang”, vertelt Theo Mulder, “TASK heeft ons, de gemeente Haarlem, weten te ontzorgen en dat was precies de bedoeling van de opdracht. We zijn erg blij met de samenwerking”.

Productvragen

TASK heeft deze opdracht ingevuld in de vorm van een productvraag. Taken bestonden uit omgevingsmanagement, technisch management, contractmanagement en gedelegeerd opdrachtgeverschap namens de Gemeente Haarlem in de uitvoering van het project. Er is dus geen sprake geweest van een inhuuropdracht van personeel, maar TASK moest een product opleveren aan de gemeente Haarlem. Hoe dat dan ingevuld wordt, is aan TASK. Er is een team samengesteld met de volgende professionals: Ivo Cuperus, Felix Paleari, Wim Boelaars en Marco van Benthum. Zij brengen elk hun eigen specialisme mee en vullen elkaar aan waar nodig. Bij TASK denken wij dat de markt zich steeds meer richting productvragen ontwikkelt.

Zie ook: Marktontwikkeling Productvragen


Onderstaande foto toont o.a. Wim Boelaars van TASK, Theo Mulder van Gemeente Haarlem en Thijs Eckhardt van Compeer tijdens de vooropname van het project.

Bron:Publicatiedatum: 30 november 2015
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top