Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Zoetwatergarantie Haringvliet

De ‘Kraan van Europa’, beter bekend als de Haringvlietsluizen, sluit sinds 1970 het Haringvliet af van de Noordzee. Als onderdeel van de Deltawerken moeten de sluizen onder andere bescherming bieden tegen gevaarlijk hoogwater op zee. De afsluiting van het Haringvliet heeft echter ook negatieve gevolgen voor de natuur. In 2000 is besloten dat de sluizen bij hoogtij op zee beperkt worden opengesteld, dit is vastgelegd in het Kierbesluit. Nu, 15 jaar later, is een aanvang gemaakt met deze veelbesproken plannen. TASK’er Hans van Tilborg is in de rol van Contractmanager bij Waterschap Hollandse Delta (WSHD) actief betrokken bij het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Het project moet de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten garanderen. Pas na realisatie van de compenserende maatregelen gaan de Haringvlietsluizen op een kier.

Vanaf eind jaren ’80 is er meer aandacht ontstaan voor de nadelige gevolgen van de Haringvlietsluizen voor de natuur. De afsluiting van het Haringvliet en de Noordzee belemmert internationale vismigratie. Trekvissen waaronder de zalm en de zeeforel kunnen hun paaigebieden die stroomopwaarts liggen niet meer bereiken. In 2000 werd daarom het Kierbesluit genomen door de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat. Het op een kier zetten van de sluizen bij een hoger waterpeil op de Noordzee dan op het Haringvliet moet oplossing bieden voor de vismigratie. Op deze manier kunnen de trekvissen de sluizen passeren richting hun paaigebieden. Lokale weerstand, vertraging en oplopende kosten teisterden het project van Provincie Zuid-Holland. In 2010 werd in het regeerakkoord een streep gezet door het Kierbesluit. Onder druk van Europese landen, voor wie de vismigratie belangrijk is, heeft het kabinet in 2011 besloten het Kierbesluit alsnog uit te voeren. Een versobering van de plannen moet meer draagvlak creëren in de regio en daarnaast de kosten binnen de perken houden. Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf voeren het project uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, de beheerder van de Haringvlietsluizen.

Zoetwatervoorziening

Wanneer de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier worden gezet, stroomt zout water het Haringvliet binnen. Omdat het behoud van genoeg zoetwater in het gebied binnen het Kierbesluit als belangrijke voorwaarde is opgenomen, is het nodig compenserende maatregelen te nemen. Inlaatpunten voor zoet water worden in het gebied verlegd naar de locatie waar zoet water gegarandeerd blijft.

Het realiseren van de nieuwe waterinnamepunten en het verbreden en nieuw graven van watergangen wordt uitgevoerd in vijf deelprojecten die allen Europees worden aanbesteed.  TASK’er Hans van Tilborg is  Contractmanager voor de Compenserende  Maatregelen Kierbesluit. Hij is met name verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het grootste en meest complexe deelcontract: het design en construct contract Goeree Oost. ‘Een interessante uitdaging’, aldus Hans van Tilborg, ‘De complexe omgeving maakt het geen eenvoudige opgave. Cruciaal is de tijdige verwerving van de benodigde grondpercelen en het creëren en behouden van draagvlak bij de vele stakeholders’. Ook in technische zin zijn er de nodige uitdagingen zoals bijvoorbeeld de kruisingen van de nieuwe zoetwatergang met de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland. Hiervoor moeten met gesloten frontboringen sifons aangelegd worden waarmee de nieuwe zoetwatergang onder de bestaande havenkanalen wordt doorgevoerd. Bij deze techniek, ook wel micro-tunneling genoemd, wordt een tunnelboormachine door perscilinders van een perskuip naar een ontvangstkuip geperst. De boormachine is voorzien van een waterdicht boorschild waardoor deze techniek ook geschikt is voor boringen onder de grondwaterstand. Alles moet in 2017 opgeleverd zijn zodat in 2018 de Haringvlietsluizen door Rijkswaterstaat op een kier gezet kunnen worden.      

Betrokkenheid TASK    

TASK’er Hans van Tilborg is actief als Contractmanager voor de Compenserende  Maatregelen Kierbesluit en maakt deel uit van het IPM-team van Waterschap Hollandse Delta. Naast de werkzaamheden van Hans van Tilborg op het project, was TASK ook betrokken bij de initiële plannen van het KIER-besluit. Provincie Zuid-Holland was toentertijd opdrachtgever van het project. In die periode hebben TASK consultants Jean-Phillippe de Lannoy en Ancilla Verwey de provincie van advies voorzien over een slagvaardige en doelmatige organisatie van het project. Daarnaast heeft TASK tijdelijk het projectmanagement tijdens de planfase uitgevoerd.

                                                                                                                       

PROFIEL VAN HANS VAN TILBORG - TYPISCH TASK


Bron:Publicatiedatum: 25 juni 2015
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top