Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK Today - Asset Management een hobby?

Rinus Kuijper is Asset Management Professional bij de Provincie Gelderland en daarnaast Ambassadeur van iAMPro, een kennisportaal voor professionals in het Asset Management in de infrastructuur. Wij gingen met Rinus Kuijper in gesprek en legden hem drie stellingen voor over Asset Management. De stellingen zijn allemaal gesteld en beantwoord in het kader van Asset Management in de infrastructuur.

Stelling 1: Asset Management is een relatief jong vakgebied waar veel goed bedoeld hobbyisme plaatsvindt.

Volgens Rinus Kuijper wordt Asset Management eigenlijk al heel lang toegepast, “De Romeinen deden al aan het “managen van hun assets”, alleen heette dat toen geen Asset Management. Wanneer we het echter hebben over definities als ISO 55000 en het transparant maken van de onderlinge samenhang van alle verschillende instrumenten, thema’s en processen volgens een bepaalde systematiek, dan is het inderdaad een jong vakgebied”. Rinus Kuijper is het er niet mee eens dat er veel goed bedoeld hobbyisme plaatsvindt; “Je doet professionals Asset Management echt te kort wanneer je het hebt over hobbyisme. Voor zover ik het kan overzien zijn de professionals op het gebied van beheer van infrastructuur allemaal serieus, maar ze hebben in veel gevallen nog niet de skills of kennis om Asset Management in de volle breedte te doorgronden. Ze horen de klok luiden, maar weten nog niet precies waar de klepel hangt”. Wat Rinus Kuijper wil benadrukken bij deze stelling is dat er echt forse stappen worden gezet, “Kijk maar naar gemeenten zoals Houten, Rheden of Apeldoorn en vooral Rotterdam”.

Stelling 2: ISO 55000 leidt niet tot veel certificering bij asset owners in de infrastructuur.

Zijn opvatting over de tweede stelling licht Rinus Kuijper genuanceerd toe. “Deze norm is op dit moment nog te vers, de consequenties zijn voor organisaties nog lang niet helder, wat op dit moment tot weinig certificering leidt”. Maar de krimpende overheden en budgetten leiden er toe dat dit in de toekomst wel eens anders kan worden volgens Rinus Kuijper; “De decentrale overheden krijgen een andere rol: met minder mensen moet hetzelfde werk gedaan worden, dus wordt er meer aan de markt gegund. De decentrale overheden gaan meer regie voeren en minder zelf doen. Wanneer er van de marktpartijen wordt geëist dat zij ISO 55000 gecertificeerd zijn, dan kan het haast niet anders dan dat de opdrachtgevende partijen zelf ook gaan certificeren. Maar dat kost tijd. En tot die tijd wordt Asset Management vooral ‘in de geest van’ en niet ‘naar de letter van’ ISO 55000 uitgevoerd”.

Stelling 3: De markt van Asset Management is in de toekomst vele malen groter dan de markt van nieuwbouw.

“Fundamenteel mee oneens”, is het eerste wat Rinus Kuijper antwoordde op deze stelling, “dat is niet in de toekomst zo, dat is nu al zo! Een inkoppertje. De stelling is al dat de infrastructuur qua omvang in Nederland ‘af’ is. Asset Management gaat niet alleen over onderhoud, maar ook over beheer. Dus gebruik, exploitatie, verbetering, reconstructie, etc. Neem bijvoorbeeld de verbreding van de A1, dat is niks anders dan een volgens de principes van Asset Management vormgegeven investeringsbesluit. Prestaties zijn hier afgezet tegen de risico’s en geld heeft geleid tot deze verbeteringsslag”.

Bron:Publicatiedatum: 31 juli 2015
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top