Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK Today - Samenwerking Provincie Noord-Holland

Vol trots kunnen wij u melden dat 1 juni jongstleden het consortium TASK – AT Osborne – Grondwerk Projectmanagers een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met de Provincie Noord-Holland. Het betreft een raamcontract voor 6 jaar. Dat houdt in dat het consortium middels een randomizer geselecteerd kan worden om een aanbieding te doen op uitvragen van de Provincie Noord-Holland. De kern hierbij zijn de IPM-rollen zoals Rijkswaterstaat die heeft geprofileerd en de bijbehorende adviseurs en specialisten functies. In dit artikel bespreken we de samenwerking en de eerste resultaten met de accounthouders van de drie bureaus, die samen het "kernteam" vormen. Aan het woord komen Frank de Vos van TASK, Tom Meijerink van AT Osborne en Joris van Liebergen van Grondwerk Projectmanagers.

Ruim anderhalve maand na de ondertekening heeft het consortium TASK – AT Osborne – Grondwerk Projectmanagers vier aanbiedingen bij de Provincie Noord-Holland gedaan, waarvan er twee gewonnen zijn. “De toon is gezet”, aldus Frank de Vos van TASK, “het enthousiasme straalt er vanaf in de eerste periode. Tot nu toe zijn er 100% passende aanbiedingen gedaan”. De andere partijen zijn ook tevreden met de start van de samenwerking. “De start is goed en ook de onderlinge samenwerking verloopt goed, maar...”, vertelt Tom Meijerink van AT Osborne, “we zijn wel kritisch om de zaken te blijven verbeteren. Dit is nodig om uiteindelijk tot een vlotte en efficiënte samenwerking te komen”.

Verschillend DNA

De partijen hebben elkaar gevonden doordat ze elkaar kennen van ervaringen uit eerdere projecten. Zo hebben TASK en AT Osborne samengewerkt bij Dienst Metro en Grondwerk Projectmanagers en AT Osborne werkten samen bij diverse waterbouwprojecten bij de Provincie Noord-Holland. Ook TASK heeft een positief verleden met Provincie Noord-Holland. Na de eerste gesprekken met elkaar was het consortium snel gesloten.

Joris van Liebergen van Grondwerk Projectmanagers is van mening dat de drie partijen elkaar goed aanvullen wat kwaliteit betreft, als ook capaciteit; “In de zwaarte van de rollen ligt het zwaartepunt per partij elders, zodat tezamen het hele scala van rollen dat de Provincie uitvraagt, wordt afgedekt. Bovendien zal het aantal uitvragen bij de Provincie dermate groot zijn dat we elkaar ook nodig hebben in het leveren van capaciteit zodat we bij iedere uitvraag kunnen aanbieden.” De partijen erkennen overlap in de werkgebieden, maar de drie heren zijn het eens dat de meerwaarde voor de Provincie Noord-Holland juist zit in ‘het verschillende DNA’.

Op de vraag of er sprake is van interne concurrentie binnen de samenwerking antwoordt Tom Meijerink genuanceerd: “Er is sprake van gezonde concurrentie. Dat houdt de betrokken partijen scherp en is inherent aan de context van de samenwerking. Het is een sportieve en professionele samenwerking, waarbij kwaliteit voorop staat. We werken samen om iets moois neer te zetten”. De belangrijkste kernwaarde van het consortium, die ook expliciet is opgenomen in de onderlinge samenwerkingsovereenkomst, is kwaliteit.

Collectieve kennisdeling

Allereerst wil het consortium met een waardevolle en vruchtbare samenwerking een tevreden opdrachtgever realiseren. Frank de Vos geeft aan dat ontwikkeling ook een belangrijk doel is; “Een stap zetten waarbij het profiel van TASK als dienstverlener, samenwerkingspartner en adviseur verder wordt verstevigd door van elkaar te leren en en ook op andere vlakken met elkaar ‘samen te werken’ aan kennisdeling en –ontwikkeling”. AT Osborne en Grondwerk Projectmanagers bevestigen dit collectieve doel. Joris van Liebergen ziet kansen voor de toekomst; “De verbinding is gemaakt, het vertrouwen is aanwezig. Leuk om met elkaar de samenwerking op te zoeken, ook buiten de Provincie. Ik zie de toekomst met elkaar positief tegemoet.”

Bron:Publicatiedatum: 31 juli 2015
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top