Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Mijn werk en ik: Arjen Selhorst - Verkeerstechnisch Ontwerper

Mijn werk en ik

Mijn werk en ik is een reeks van artikelen waar TASK'ers in vertellen wat hun functie precies inhoudt. Leer meer over de diverse functie bij grote civiele projecten en op welke manier de functies uitdagend zijn.

    
 
 

Wie ben je en wat is je functie?

Mijn naam is Arjen Selhorst, woonachtig in Haarlem en sinds 2014 werkzaam als projectconsultant bij TASK. Momenteel voer ik namens TASK projecten uit voor de Provincie Utrecht. Binnen deze organisatie werk ik in de rol van Verkeerstechnisch Ontwerper aan verscheidene projecten. Het type project kan enorm variëren. Zo ben ik momenteel bezig met een principe oplossing voor een nieuwe toerit van een rijksweg, maar ook met het aanpassen van kruisingen en locatiekeuzes voor faunapassages. Deze diversiteit maakt mijn huidige functie erg interessant. Mijn werkzaamheden bij de Provincie lopen op 1 juli af. Dit betekent dat ik per die datum weer beschikbaar ben voor het uitvoeren van andere interessante projecten via TASK.

Hoe ben je in je functie gerold?

Tijdens mijn studie Civiele Techniek heb ik kennisgemaakt met het ontwerpen van wegen. Het 3D ontwerpen van wegen trok in het bijzonder mijn aandacht. Ik wilde daarom graag gaan werken bij een organisatie die wegen ontwierp in 3D. Om erachter te komen welke organisaties dit deden heb ik contact opgenomen met de software leverancier van MX. Aangezien dit het ontwerp pakket was dat op de opleiding werd gebruikt. Eén van hun klanten was het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Ik besloot bij dit bureau stage te gaan lopen. Deze stage beviel zo goed dat ik hierna bij IBA in dienst ben getreden als (MX-) Ontwerper / Verkeerskundige. Dit was een mooie kans. IBA begon namelijk net met het gebruiken van MX. Dit gaf mij de mogelijkheid mee te groeien in de manier waarop dit pakket gebruikt werd.

Hoewel ik veel geleerd had bij IBA zocht ik meer uitdaging. Ik wilde aan grote infrastructurele projecten meewerken, zoals het ontwerpen van snelwegen. Vanuit deze ambitie ben ik terecht gekomen bij Van Leersum Groenewoud waar ik onder andere aan het ontwerp en de realisatie van de A5 en de A9 heb meegewerkt.

In de periode bij van Leersum en Groenwoud ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het best op mijn plek zit op een plaats die een combinatie is van mijn twee eerdere werkgevers. Zodoende ben ik op zoek gegaan naar een functie die het opdrachtgeverschap vanuit de overheid combineert met verkeerskundig ontwerpwerk in de plan fases van infrastructurele projecten. Hierdoor ben ik via TASK bij de Provincie Utrecht terechtgekomen waar ik als Verkeerstechnisch Ontwerper projectmatig werk verricht.


Wat is het leukste onderdeel van jouw functie?

Mijn werkzaamheden voor de projecten van de Provincie Utrecht zijn heel divers. De diversiteit in geologie is in Utrecht erg groot. Daarnaast zijn ook de verkeerstechnische vraagstukken uiteenlopend. De ene keer ontwerp ik een afrit van de snelweg, de andere keer een fietsoversteek of rotonde. Deze afwisseling maakt het werk erg leuk. Het ontwerp in grove lijnen vind ik het meest interessant. Deze grofheid kan zijn dat ik in het voortraject meedenk over het nieuwe tracé van een provinciale weg, maar kan ook veel kleiner zijn. Neem bijvoorbeeld een brede weg waar veel kinderen met de fiets oversteken. Hierbij gaat mijn passie uit naar het ontwerpen van een veilige oversteek. Wat is de ideale plek, hoe wordt alles ingepast in de omgeving en hoe worden de richtlijnen gehanteerd? Ik vind het interessant om hier als onderdeel van een projectteam over na te denken en samen tot de beste oplossing te komen. Minder interessant vind ik het deze grove ontwerpen uit te werken tot uitvoeringstekeningen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de uitwerking belangrijk is, maar nieuwe dingen bedenken vind ik het leukste. Dat is voor mij het verschil tussen ontwerpen en uitwerken.

Waar zit de grootste uitdaging van jouw functie?

Op het moment dat ik vanuit mijn expertise constateer dat zaken niet gaan zoals ze horen te gaan, is het een uitdaging om goed onderbouwd mensen ervan te overtuigen dat er een betere oplossing is. Een ontwerp waar iedereen het mee eens is, is makkelijk. Het is leuker om collega’s te overtuigen van het belang van aanpassingen en keuzes in een ontwerpproces. Een complex project met veel (tegenstrijdige) uitgangspunten daagt me dan ook altijd uit.

Op welk deel van je functie of project ben je trots?

Ik ben er trots op dat ik de Provincie Utrecht nieuwe inzichten heb bijgebracht. Tijdens de eerste gesprekken werd gezegd dat ik alleen in het platte vlak met 2D wegontwerpen zou werken en dat de provincie niets met 3D wegontwerp deed. Ik heb echter aangetoond dat 3D wegontwerp erg waardevol kan zijn. Zo hebben we bij meerdere projecten in een vroeg stadium van het project problemen voorkomen, die we met een 2D wegontwerp niet hadden kunnen constateren. Ik ben trots op het feit dat mijn bijdrages in projecten er voor zorgen dat problemen kunnen worden voorkomen en er hierdoor minder overbodige kosten worden gemaakt. Daarnaast vind ik de maatschappelijke betrokkenheid van mijn werk belangrijk. Dit uit zich doordat ik er voor kan zorgen dat het verkeer in de provincie door slim te ontwerpen veiliger word. 


LinkedIn profiel van Arjen Selhorst - Typisch TASK

Bron:Publicatiedatum: 18 mei 2015
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top