SOCIAL TASK

Aanbesteding Gemeente Haarlem

Namens de Gemeente Haarlem verzorgt TASK via TenderNed een aanbesteding voor het project: "Groot onderhoud riolering en drainage Dietsveld en Jan Gijzenkade en herinrichting Jan Gijzenkade”. TASK professionals Ivo Cuperus en Felix Paleari voeren deze aanbesteding uit in de vorm van een productvraag.

Het project 

De dienst Gebiedsontwikkeling en Beheer (GOB) van de gemeente Haarlem wil dit project gaan besturen vanuit de regierol. Hierbij wil zij het integrale projectmanagement (inclusief de aanbesteding van het D&C contract) uitbesteden aan een projectmanagement bureau (PMB). Deze partij zal middels deze aanbestedingsprocedure worden gecontracteerd.
De scope van werkzaamheden bestaat o.a. uit het begeleiden van de aanbesteding van het D&C contract, projectleiding, omgevingsmanagement, ontwerpmanagement en contractmanagement.

LET OP: Sluitingsdatum inschrijving: 27-08-2015.
Startdatum werkzaamheden: 01-12-2015.


Bron:TenderNedPublicatiedatum: 6 augustus 2015
Meer info? Kom in contact
Meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

T   030-2819300
E   info@task.nl

Top