SOCIAL TASK

Wat is het deltaplan?

De Deltawerken nabij Rotterdam krijgen sterkere dijken.Volgens het programma is het het zwakste gebied van de Nederlandse waterlinie. Intotaal zal er ongeveer 20 Miljard euro mee gemoeid zijn. Zo blijkt uit deplannen die dinsdag 16 September zijn gepresenteerd.

Ongeveer 40% van de Nederlandse dijken zal wordenaangepakt. Het versterken van de dijken is geen goedkoop klusje; de kostenbedragen ongeveer 7 tot 9 miljoen euro per strekkende kilometer. Niet niks alsje weet dat 1500 kilometer dijk aangepakt zal worden.

Minster van infrastructuur Melanie Schultz van Haegennoemt het programma β€œeen nieuw hoofdstuk in onze eeuwenlange relatie met hetwater.”

Voornaamste reden voor het programma is de stijgendezeespiegel en het vaker voorkomen van hoogwater in de grote rivieren. Nederlandstaat al jarenlang bekend om zijn expertise op het gebied van water. Toen infebruari Engeland werd getroffen door overstromingen was het Nederlandseexpertise die de uitkomst bood.

Het nieuwe Deltaprogramma is de afgelopen jaren voorbereid doorDeltacommissaris Wim Kuijken. Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen datNederland tot ten minste 2050 beschermd is tegen overstromingen.


Het Deltaplan in het NOS nieuws


Bron:Publicatiedatum: 24 september 2014
Meer info? Kom in contact
Meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

T   030-2819300
E   info@task.nl

Top