Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK Today: Vliegwiel voor meer welvaart

Ondanks dat veel bedrijven en organisaties in deze lastige tijden vooral met hun eigen business en besognes bezig zijn, is aandacht voor MVO juist nu een belangrijk punt, vindt Martin van de Kamp van TASK. ‘Wij willen de aandacht voor MVO vasthouden en er pro-actief mee bezig zijn. Ons motto is niet voor niets ‘Bouwen op mensen’. Wij stellen de mens centraal, en dat geldt uiteraard voor onze eigen medewerkers, maar ook voor mensen in andere delen van de wereld die onder heel andere omstandigheden leven dan wij.’

Kinderen hebben de toekomstHet is belangrijk, vindt Martin om de MVO-verantwoordelijkheid van TASK op de verschillende manieren in te vullen. ‘We zitten in de nasleep van een crisis, voor veel bedrijven en particulieren is dit een lastige tijd. Toch is het goed om ook dan stil te staan bij hoe goed wij het eigenlijk hebben met z’n allen. Kijk maar naar het nieuws, er is zoveel ellende, waar met name ook kinderen het slachtoffer van zijn. Dat zet je eigen sores in een ander daglicht. Alles is relatief. Ons wiegje heeft toevallig hier gestaan, maar anderen hebben onze hulp hard nodig.’ Daarom koos TASK een aantal jaar geleden bewust voor een samenwerking met Net4kids, die in de allerarmste landen kinderen helpt naar school te gaan en hun kansen te vergroten. Vanuit de overtuiging dat als je kinderen helpt, je de toekomst van een heel gebied of land helpt. Martin: ‘Als je zorgt voor ontwikkeling, voor gezondheid, voor veiligheid voor een kind, dan is het straks in staat om te zorgen voor anderen, voor zijn eigen kinderen. Daarmee zet je een vliegwiel in werking. Op weg naar meer welvaart en welzijn voor een land.’

Olievlek verspreiden

Om de bekendheid en het belang van de projecten van Net4kids verder te verspreiden werd Martin onlangs ambassadeur. Ook de Stappa-actie is bedoeld om Net4kids verder op de kaart te zetten. Martin: ‘Het gaat er niet om te laten zien hoe goed wij als TASK bezig zijn met MVO. Nee, we willen juist Net4kids breder onder de aandacht brengen. Ik wil dat mijn netwerk Net4kids gaat omarmen en zelf met acties komt. Het gaat om het creëren van een olievlek.’ Een voorbeeld is de netwerkborrel die TASK onlangs hield voor Net4kids. ‘Voor ons was dat ook heel inspirerend. We hadden bedrijven uit allerlei segmenten te gast. Dat was niet alleen leuk, er worden ook linkjes gelegd en netwerkjes gecreëerd. Zo is het ook voor ons als bedrijf heel interessant.’

Aandacht verbreden

MVO levert het bedrijf kortom ook het nodige op. ‘Veel mensen worden volledig opgeslorpt door omzet, beheersing van kosten en dat soort zaken. Maar als je je aandacht verbreedt naar je totale omgeving, dan levert dat voor het bedrijf ook rust op, onderlinge aandacht, vertrouwen in elkaar, in de mensen in het bedrijf. Het geeft je als bedrijf iets in de manier waarop je functioneert. Je bewust te zijn van de situatie waarin wij leven, hoe goed we het eigenlijk hebben met elkaar, geeft een breder perspectief. Hebben wij problemen, nou, kijk eens naar de armsten in India, Thailand of Afrika: dát is pas overleven, iedere dag weer. Dat plaatst je eigen besognes in een ander perspectief. Het geeft meer waarde aan de dingen die we doen en hebben.’

Overtuiging

Tegelijkertijd kan MVO nooit gaan over het afkopen van een schuldgevoel, zegt Martin. ‘Je kunt je alleen ergens persoonlijk voor inzetten als je de overtuiging hebt, als je er van binnen in gelooft.’ Daarom wil Martin zich ook persoonlijk inzetten voor Net4kids. ‘Net4kids moet kunnen groeien, continuïteit is cruciaal. De organisatie moet door veel meer mensen worden gedragen, daarbij wordt de stabiliteit veel groter. Alleen af en toe een paar grote sponsors aantrekken is niet voldoende.’ Er zijn uiteraard veel meer initiatieven voor goede doelen. TASK kiest er echter bewust voor om te focussen op Net4kids en zich voor langere tijd te verbinden aan projecten. Als ambassadeur vindt Martin de nodige weerklank. ‘Iedereen snapt het, er is zeker interesse. Maar in deze tijd is het voor veel bedrijven nog wel een lastige stap om dóór te zetten. Wij zijn blij met elke vorm van steun, want het is nu zaak om de olievlek te verspreiden. Straks in betere tijden is het dan gemakkelijker om stappen te zetten en te versnellen.’

Voor meer informatie over de projecten van Net4kids:www.net4kids.org

Bron:Publicatiedatum: 19 december 2014
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top